Нова литература (Дигитална версия)

2023

Археолого-историко-этнографические описания Буджака: статьи 1884 года с комментариями и иллюстрациями. Авторы-составители: Игорь Сапожников и Иван Думиника. Одесса: Бондаренко М. О., 2023. 380 с. (Пълен текст)

Иван Вълков. Cудьба-судьбинушка… Мемуары. Кишинэу: Lexon-Prim, 2023. 271 с. (Пълен текст)

2022

Мария Великсар: Телевизията e мoят живот. Cъставител: Анжела Олъреску. Кишинэу: Lexon-Prim, 2022. 116 с. (Пълен текст)

Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о нем в журнале «Кишиневские епархиальные ведомости». Составители: Иван Думиника, Виталий Сырф. Второе издание. Кишинев: Lexon-Prim, 2022. 625 c. (Пълен текст)

2021

Священник Михаил Чакир: публикации автора и материалы о нем в журнале «Кишиневские епархиальные ведомости». Составители: Иван Думиника, Виталий Сырф. Кишинев: Lexon-Prim, 2021. 625 c.

Косиков Жорже. Имиграцията в Бразилия и Уругвай: бесарабски българи и гагаузи. София: ИК „Огледало“, 2021. 416 с. (Пълен текст)

Иван Никитич Инзов. Инструкция об обязанностях сельских приказов = Инструкция за задължения на селските кметства, 1821. Първо издание. Съставители: Иван Думиника, Николай Червенков. Сливен: „Експрес 2000”, 2021. 72 c. (Пълен текст)

2020

Якут Лариса. Маането като жанр на гагаузкия фолклор. Кишинэу: Lexon-Prim, 2020. 200 c. (Пълен текст)

Танов Георгий. Тановы: хроника рода. Науч. ред. Иван Думиника. Кишинев: Lexon-Prim, 2020. 372 с. (Пълен текст)

2019

Кассир Георги. Да бъдеш полезен на българския род (Автобиография). Науч. ред. Иван Думиника. Кишинев: Lexon-Prim, 2019. 52 c. (Пълен текст)

2018

Николай Червенков. Историческа българистика в Република Молдова = Bulgaristica istorică din Republica Moldova. Сборник. Съставител: Иван Думиника. Кишинев: Lexon-Prim, 2018. 688 с. (Пълен текст)

Демирева Кирилка. Брод през годините. Ескизи и статии. Кишинев: Lexon-Prim, 2018. 252 с. (Пълен текст)

2017

Duminica Ivan. Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856). Red. șt. I. Gumenâi, N. Cervencov. Chișinău: Lexon-Prim, 2017. 384 p. (Пълен текст)

Кара Надежда. Язык болгар Молдовы: история и современность. Кишинев: S.Ș.B., 2017. 210 c. (Пълен текст)

Преподаване на българския език в Република Молдова: опит и перспективи. Cборник от статии. Съставители: Николай Червенков, Иван Думиника, Надежда Димитрова. Кишинев: Lexon-Prim, 2017. 204 c. (Пълен текст)

Танов Георгий. Восстановление Собора Святого Великомученика Георгия Победоносца города Тараклия (Краеведческие заметки). Науч. Консултанти: Иван Думиника и Николай Червенков. Тараклия: б.и., 2017. 120 с. (Пълен текст)

2016

Миланов Емил. Да не угасават българските огнища извън България. Кишинев: Cu drag, 2016. 160 c. (Пълен текст)

0001

Relaţiile moldo-bulgare: Istorie și Cultură / Молдовско-български връзки: История и Култура. Съставители: Николай Червенков, Иван Думиника. Кишинев: „S.Ş.B.”, 2016. 548 с. (Пълен текст)

0001

2015

Думиника Иван. Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII−първата половина на XIX век в историографията. Науч. ред. К.  Калчев, Н. Червенков. Кишинев: S.Ș.B., 2015. 440 c. (Пълен текст)

coperta

Revista de Etnologie și Culturologie / Журнал Этнологии и Культурологии. Vol. XVII. (Номер посвящен памяти исследователей истории и фольклора болгар Молдовы и Украины – Савелия Новакова и Петра Стоянова). Науч. ред. номера: Н. Кара, Н. Червенков, Ив. Думиника. Chișinău, 2015. 160 c. (Пълен текст)

корица

2014

Кайряк Петър. Тараклия и Тараклийци. Съставители Н. Червенков и Ив. Думиника. Кишинев: S.Ş.B., 2014. 256 c. (Пълен текст)

Бесарабските българи: история, култура и език. Съставител: Иван Думиника. Науч. ред. Николай Червенков. Кишинев: „S.Ş.B.”, 2014, 420 с. (Пълен текст)

Бесарабски българия

2013

Червенков Николай, Думиника Иван. Тараклии – 200 лет. Науч.ред. К. Калчев. Том I (1813−1940). Кишинев: Cu drag, 2013. 608 c. (Пълен текст)

Червенков Николай. Петро-Павловская церковь села Чийшия (Городнее). Кишинев: S.Ş.B., 2013. 240 c. (Пълен текст)
церковь

България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Съставител: Иван Думиника. Науч. ред. Колчо К. Калчев. Кишинев: S.Ş.B., 2013. 480 c. (Пълен текст).

2012

Думиника Иван.  Храм Успения Божией Матери cела Кирсово. Исторические аспекты. Науч. ред. Н. Червенков. Кишинэу: Garomont-Studio SRL, 2012. 280 с. (Пълен текст).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *