25 ГОДИНИ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
ГЕРБ И ФЛАГ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ

Видео тур


 • Облаче ле бяло - Бесарабските българи в българистиката

  "Бесарабските българи в българистиката - опит и приемственост" (15.06.2013 г.), Гости - проф.Николай Червенков, Иван Думиника (Молдова)


 • Коледа в библиотека "Христо Ботев" Кишинев

  Българско неделно училище при Научното Дружество на Българистите в Молдова празнува Коледа и Нова Година в библиотека "Христо Ботев" гр. Кишинев


 • Храм села Кирсово


 • Професор Николай Червенков


 • ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ

  Иван Думиника


 • На буджакска вълна (Moldova 1)

  Репортаж о презентации сборника "Молдовско-български връзки: история и култура"


 • На буджакска вълна (Moldova 1)

  Репортаж за презентацията на монографията на И. Думиника "Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII−първата половина на XIX в. в историографията"


 • На буджакска вълна (Moldova 1)

  Документален филм за българските кметове на Кишинев: Димитър Минков и Христофор Киров


 • На буджакска вълна (Moldova 1)

  Информация за Международна научна конференция "Българистика в Република Молдова" (3-5 март 2014).


 • Химн на Република България


 • Химн на Република Молдова