Начало

Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) е регистрирано в Министерството на правосъдието на 19 февруари 1994 г. През октомври 1997 г. във връзка с необходимостта за пререгистрирането на организацията, беше приет нов Устав, който беше утвърден от Министерството на правосъдието на 9 февруари 1998 г. В 2012 г.  организацията приема пак нов Устав, минава преригистрация в категория „обществена асоциация“. Първият председател на  НДБ в РМ беше д.и.н. Николай Червенков. От септември 2019 г. изпълнява длъжноста на председател и от май 2021 избран е за председател – д.и.н. Иван Думиника.

Основната цел на НДБ в РМ – проучване и популяризиране на историята и култура на българската етнична общност в Република Молдова Молдова и Украйна.

Дружеството работи в няколко изследователски насоки – „История и краезнание” (д.и.н. Николай Червенков, д.и.н. Иван Думиника), „Етнология” (Емилия Банкова, д-р Диана Никогло, д-р Виталий Сърф), „Литература” (д-р Елена Рацеева), „Проучване и функциониране на българския език в Република Молдова” (д-р Надежда Кара).

Към НДБ в РМ функционира Неделно училище.