ГОДИШНИНА НА БЪЛГАРИСТА КОНКТАНТИН ПОГЛУБКО (1936-1983)

    На 17 май се навършиха 85 години от рождението на Константин Александрович Поглубко – талантлив българист от Кишинев. По този случай Научното дружество на българистите в Република Молдова заедно с  Българската библиотека „Христо Ботев“, проведоха кръгла маса на тема „Българистът Константин Поглубко: личност и учен“. 

        Откри срещата д.и.н Николай Червенков  с изказване „Моят учител българист Константин Поглубко“, който имал творчески и жизнени връзки с учения  от седми клас до последните му дни – цели седемнадесет години. Българистът завинаги останал за него  научен кумир, като  и досега ученикът живее с идеите и постъпките на своя учител, с неговата мярка за учен и човек (Цялото му есе е представено на сайта на Дружеството).

         Доктор на историческите науки Иван Думиника, и .дл. председател на Научното дружество на българистите подробно разкри приноса на учения в проучването на историята на редица български селища в Молдова и Украйна, такива като Чийший, Задунаевка, Ново-Ивановка и Твърдица. Д-р Думиника подчерта, че тези трудове са пример за необходимото внимание към миналото на бесарабските българи, историята на техните села и градове.

    Мястото на връзките между народите на България и Молдова, които имат столетия общи съдби, в трудовете на Константин  Поглубко  бяха разкрити от преподавателя на Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, доктор Любомира Жакоте в съобщението „Константин Поглубко – мостовете от Дунав до Прут». Сред мостовете са посочени  общо антиосманското  движение, настаняване на български бежанци  в молдовските предели.

         Преподавател също от Българския лицей „Васил Левски“ Снежана Никифорцева говори за изключителния  принос на българиста Поглубко  в  изучаването  на проблемите, свързани с дейността на Христо Ботев.  Именно К. Поглубко е  открил за последните няколко десетилетия нови архивни материали за Хр. Ботев, които разскриват нови аспекти за връзкете му  с руските революционери, позволяват обективно да представят  пребиваването на българския поет и революционер в Задунаевка.

         Дейността на К. Поглубко вече става предмет на изследвания в историографията. Една от първите работи в тази насока – сборник „България в сърцето ми”, издаден през 1996 г., който е  представен на срещата от научния сътрудник Емилия Банкова. В съобщението са разгледани от една страна материали за българиста, а от друга – съобщения от колегите по тематика, върху която работеше ученият.

         В края на срещата се изказа едната от двете дъщерите на учения – Александра Поглубко, която благодари  за организираната  среща, посветена на нейния баща. Радва се, че можа толкова много ново да  разбере за него.

          Всичките участници на срещата бяха единодушни в мнението, че изследванията  на  Константин Поглубко и днес представляват научна ценност и широко се използват от историците, краеведите, журналистите и от други специалисти в Молдова, Русия, Украйна и България. На срещата беше подчертано, че ученият направи много  за  формирането  на група професионални изследователи и любители, които  проучват различни  направления в българистиката. Също беше  актуализирана необходимост научното наследие на известния българист да бъде по-широко представено на българската общественост  както в Молдова и Украйна, така и в България.

         Срещата беше приветствана от зав. на Българската библиотека „Христо Ботев“ г-жа Анжела Олареску, която също запозна участниците и гостите с изложба на трудовете на Константин Поглубко, подготвена от библиотеката.

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *