CРЕЩА-РАЗГОВОР НА МОЛДОВСКИТЕ УЧЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ТВЪРДИЦА

   На 13 октомври 2017 г. в Читалището „Св. Св. Кирил и Методий 1914” на община Твърдица, Сливенска област, България, се състоя среща на молдовските българисти с жителите на Твърдица. Мероприятието бе организирано от кметсвото на местната община по случай на празника на града – Петковден.

   В приветствената си дума кметът на Твърдица г-н Атанас Атанасов изрази надежда, че и по-нататък учените-историци от Република Молдова ще провеждат своите научни срещи в българската Твърдица с цел пропагандиране на историята на бесарабските българи и укрепяване на дружбата помежду молдовската и българската Твърдица. Председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ РМ) проф., д.и.н. Николай Червенков поблагодари ръководството на града за инициативата на провеждане на такъв род срещи. Също така  разказа за сложелите се културни връзки около 50 години преди помежду двете Твърдици. Един от организаторите на това дело беше Константин Врагалев (главен счетоводител на бесарабската Твърдица) – баща на присъстващата на срещата Мария Червенкова, съпругата на д.и.н. Николай Червенков. Също така на Читалището бяха подарени редица книги за историята и културата на българите от Молдова и Украйна, издадени от НДБ РМ, а на Музейната сбирка –документи, издирени от Ив. Думиника в Националния архив на Република Молдова, в които се среща информация за българския възрожденец поп Паскал (родом е от Козарево, сега квартал на гр. Твърдица).

   Модераторът на мероприятието г-жа Надежда Тодорова, експерт по културата от община Твърдица, представи на публиката гостите, отбелязвайки основните им научни приноси.

    В своето изказване д-р Иван Думиника (Институт за културното наследство към Молдовската академия на науките; НДБРМ) подробно  разказа, основавайки се на новите архивни материали, за бесарабския период от живота на Поп Паскал. Отбеляза за представителите на Попаскалевия род, които, след напускането на баща им Твърдица (в края на 30-е г. на XIX в.), останали тук и продължили родовия му клон, носейки вече фамилии Паскалови и Попови.

   Проф. д.и.н. Николай Червенков освети въпроса за имигрирането на бесарабските българи в Бразилия през 20–30 г. на XX в. Същевременно сподели своите впечатления относно срещите със съвременните представители на имигрантите, с когото той прекара лятото 2017 г. Посочи основните проблеми и перспективи, с които предстои да се работи в проучванията на тази още слабо изследвана област на историческата българистика.

   Накрая последва дискусия, в която твърдичаните имаха възможност да зададат въпроси, а също така и да споделят спомените си относно първите срещи помежду представителите на двете Твърдици, свидетелите на които бяха в далечните 70-е г. на XX век.

 

Прес-служба на НДБ РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *