25 ГОДИНИ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

     В Дома на националностите се състоя среща, посветена на 25-та годишнина от създаването на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Откривайки срещата, председателят на Дружеството, доктор-хабилитат на историческите науки Николай Червенков подчерта, че тази среща има задача да запознае молдовските държавни и обществени институции, както и българската общност в републиката с дейността на организацията за този период. Подробно се спря на мотивите и дейността по създаването й. Разкривайки основните форми и насоки на работата й, определи мястото и приноса на НДБ в РМ в подкрепата и развитието на българщината в републиката, укрепването на молдо-българското сътрудничесто. Наред с подготовка на книги и изследване на отделни проекти, през тези години се водят социологически, диалектни, фолклорни изследвания, редовно се провеждат научни и научно-практически срещи. Дружеството имаше печатно издание  – алманах „Български хоризонти”, а в момента поддържа свой сайт.

д.и.н. Николай Червенков, председател на НДБ в РМ

Управителния съвет на НДБ в РМ
(от ляво надясно: д-р Андрей Прохин, доц. Елена Рацеева, Зоя Касапова, проф. Николай Червенков, доц. Надежда Кара, Надежда Димитрова, д-р Иван Думиника)

   Поздравявайки участниците с юбилея, председателят на Агенцията за междуетнически отношения проф. Олег Бабенко посочи голямото място на Дружеството в укрепването на междуетническото сътрудничество в републиката, неговото участие в общорепубликански научни и културни прояви. За активното участие в съхраняване на междуетническо сътрудничество в рупубликата, изследвания на културата, езика и традициите на етническите българи в Молдова и във връзка с 25-годишнината от създаването на Научното дружество на българистите връчи дипломи на група членове на дружеството (прилагаме списъка).

проф. Олег Бабенко

   Почетни грамоти  за значителен принос в науката и популяризирането на  българския език, литература и култура  в Молдова бяха поднесени от името на временно управляващ посолството на Република България в Република Молдова, г-н Климент Пръмов (прилагаме списъка). Връчвайки наградите, съветник на посолството г-н Георги Йовков подчерта, че дружеството е известно както в Молдова, така и в България с целонасочената си и активна дейност. Неговите прояви носят стабилност сред българската общност в републиката. От своя страна, председателят на дружеството  връчи  дипломи (прилагаме списък) за голямо подпомагане дейността на дружеството и личния принос за съхраняването на националния дух сред българската общност в Молдова.

Георги Йовков

 С приветствия към дружеството се обърнаха представител на Министерството на външните работи и европейската интеграция на Молдова, г-н Емил Жакоте, председател на дружеството „Възраждане”, депутат на парламента на РМ доц. Иван Забунов, представител на Тараклийския държавен университет „Гр. Цаблак” Димитър Боримечков, директор на Школата по изкуствата в гр. Твърдица Татяна Папурова, директор на Българската библиотека „Христо Ботев” – Кишинев Анжела Олареску, директор на Фондация „Български дух” Олег Косих, краеведът Георги Ужаков и др. В края на  първата  част от срещата бяха огласени приветствия по случай  юбилея от редица институции от България и Украйна (текстовете прилагаме).

   Във втората част на срещата бяха заслушани доклади за дейността на дружеството в различни насоки. Зам.-председател на НОБ в РМ д-р Иван Думиника подробно говори за проучвания и издания в областта на историята. Подчерта, че преди всичко се работи върху историята на отделни български селища. Именно дружеството има голям принос в подготовката и издаването на трудове, посветени на Тараклий, Кайраклий, Кирсово, Паркани, Викторовка (Молдова), Городне, Заря, Яровое (Одеска област). Организацията започна да изследва духовния живот на бесарабските българи. Успехи има в проучването на приноса в стопанския, политически и културен живот в обществото.  

д-р Иван Думиника

  Зам-председателят на НДБ в РМ доц. д-р Надежда Кара сподели за филологическите проучвания по линия на дружеството. Беше отбелязано, че  от самото начало на създаването му се работи над проекти за диалектични  изследвания  на родния език сред бесарабските българи. Бяха подробно проанализирани публикуваните за последните пет години книги и многобройни научни статии, издадени от активистите на дружеството. При това беше определено значителното им място изцяло в проучването на българския език в миналото и настоящето. Изказа увереност, че българистите-филолози и занапред ще разширяват и ще  задълбочават  аспектите на изследванията. 

доц. Надежда Кара

   За участието  на дружеството в българския образователен процес  в републиката говори доц. д-р Елена Рацеева, член на Управителния съвет на НДБ в РМ. Подчертан беше приносът му в подкрепата на учебни институции, в които се изучават български учебни дисциплини. Преди всичко, това е Теоретичен лицей „Васил Левски” и Тараклийският държавен университет „Гр. Цамблак”. Дружеството е сред тези институции, които участват активно в съставяне на учебни  програми,  в подготовка на курикулуми, учебници и учебни помогала за  училищата, в провеждане на семинари, олимпиади по български език и литература.

доц. Елена Рацеева

ПРИЛОЖЕНИЯ

  Списък на наградени с Дипломи от Агенцията за муждуетнически отношения

 

 1. Доц. д-р Надежда КАРА

 2. Д-р Иван ДУМИНИКА

 3. Д-р Иван ГРЕК

 4. Проф. д-х.и.н. Николай РУССЕВ

 5. Доц. д-р Елена РАЦЕЕВА

 6. Иван КАВАЛОВ

 7. Надежда ДИМИТРОВА

 8. Зоя КАСАПОВА


д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

доц. Надежда Кара

Списък на наградени с Почетни грамоти от Посолството на Република България

 1. Д-х.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

 2. Доц. д-р Надежда КАРА

 3. Д-р Иван ДУМИНИКА

 4. Доц. д-р Елена РАЦЕЕВА

 5. Надежда ДИМИТРОВА

 6. Зоя КАСАПОВА

Списък на наградени с Дипломи от Научното дружество на българистите в Република Молдова

 1. Доц. д-р Иван ЗАБУНОВ

 2. Доц. д-р Татяна ЗАЙКОВСКАЯ

 3. Д-р Васил СТОЯНОВ

 4. Анжела ОЛЪРЕСКУ

 5. Лариса БАРАБАШ

 6. Д-х.и.н. Виктор ЦВИРКУН

 7. Евелина ШВИДЧЕНКО

 8. Георги БАРБАРОВ

 9. Мария ВЕЛИКСАР

 10. Ана ПАГУР

 11. Д-р Любомира ЖАКОТЕ

 12. Мария ЧЕРВЕНКОВА

 13. Едуард ПОТИНГА

 14. Д-р, доц. Светлана ПРОКОП

 15. Д-р, доц.  Евдокия СОРОЧЯНУ

 16. Проф. Пламен ПАВЛОВ

 17. Д-р, доц. Надежда ДАМИАН

 18. Д-р Никола КАРАИВАНОВ

 19. Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”

Поздравителни адреси

1. Министерството на Външните работи и Европейската интеграция на Република Молдова

2. Институт за културно наследие към Министерството на образованието, култара и проучванията в Република Молдова

3. Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”

4. Българско дружество „Възраждане”

5. Фондация „Български дух”

6. Муниципална библиотека „Б. П. Хашдеу” – гр. Кишинев

7. Културно-просветно дружество за връзки с Бесарабските и Таврийските българи „Родолюбец”

8. Център по българистика и балканистика „Марин Дринов” към Харковския националния университет „В. Н. Каразин”

Нашите гости:

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *