ЧЕСТИТО, КОЛЕГА ВИТАЛИЙ КАЗАНЖИ !

   Успешно завърши докторантура към историческия факултет в  Софийски университет „Климент Охридски“ Виталий Казанжи, който беше изпратен да следва  в България от Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак“.  На 28 февруари т.г. се състоя защита на неговата дисертация на тема „Трудовите традиции на преселниците от българските земи в Южна Бесарабия през ХIХ – първата половина на ХХ в.”  Научен ръководител проф., д-р Красимир Стоилов. Сред членовете на журито са известни български изследователи: етнологът доц., д-р Женя Пимпирева и историкът доц. д-р Благовест Нягулов, а също д.и.н. Николай Червенков от Кишинев.

   Рецензентите и членовете на журито отбелязаха, че трудът е  посветен  на недостаточно  проучен в историографията въпрос и има подчертана научна стойност. Бесарабските българи и гагаузи справедливо  привличат вниманието на изследователите както в България, така и в Молдова и Украйна. Още повече че, проблематиката, свързана с историята на гагаузите, предизвиква много спорове в научните среди. Авторът се стреми да разкрие скритите страници от историята на гагаузите и  българите като една бесарабска общност. По-конкретно се засяга аспекта за пренасянето на трудовите традиции и обичаи от българските земи на територията на Бесарабия.   Докторантът разглежда различни аспекти на селскостопанската сфера от живота на заддунавската диаспора в Бесарабия. Особено са важни материалите за селскостопанските традиции, които са събрани от автора в родното му село Копчак още от студентските години. Също за първи път са  включени материали от Националния архив на Република Молдова.

   Журито направи заключение, че трудът на Н. Казанжи показа способностите на автора да постави и докаже своята теза, и единодушно реши да му присъди образователната и научната степен „доктор по история“.

                            ЧЕСТИТО !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *