ЧЕСТИТА ЗАЩИТА, МАРИНА ПОПОВА!

    На 18 октомври 2019 г. нашата сънародничка от Република Молдова – Марина Попова (Стоянова) успешно защити дисертация в Университета за национално и световно стопанство  (гр. София) за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Световно стопанство и междунородни отношения”. В дисертационния труд  „ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В БЕСАРАБИЯ СЛЕД 1989 г.”. се проследяват благоприятните условия и предпоставки, които след 1989 г. се създават в България и които доведоха до редефиниране на водената от страната политика, особено по отношение на компактните български общности в Украйна и Молдова. Според дисертанта културнопросветната дейност сред българската общност в Бесарабия е най-плодотворният и динамичен аспект от българската политика в това направление. След разпада на Съветския съюз и началото на българския преход към демокрация се създават благоприятни условия за обучение в български университети, тъй като придобиването на образование в България от етнически българи, живеещи в Украйна и Молдова, де факто, не е било възможно преди това. Един от значимите акценти в изследването е поставен върху осъществяване на многоаспектни връзки между българската общност в Бесарабия и България. Друг акцент в анализа е доколко българската държава успешно формулира и провежда политика, съобразена с общонационалните интереси и европейските стандарти, но и отговаря на очакванията и интересите на българската общност. Въз основа на проучването се формулират изводи и препоръки към българските институции за осъществяване на образователната политика към българската общност в Украйна и Молдова.

   Марина Стоянова още от лицейските години показа голям потенциал за научно–изследователска дейност. Неслучайно на една от републиканските олимпиади по български език и литература тя заслужено получи  наградата  на  Научното дружество на българистите в Република Молдова – „За най-творчески отговор”.

   Поздравяваме новия доктор българист, желаем дисертационният труд в най-скоро време, при изпълнение на съответните изисквания, да бъде издаден в отделна книга.                                                            

Автореферат

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *