УЧАСТИЕ НА НДБРМ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО“

   В рамките на III-я  международен форум „Българско наследство“  (организатор Маруся Костова, главен редактор на вестника „Балчишки телеграф”) се състояха три научни конференции: историческата и литературната конференции, които  бяха посветени на 180 годишнината от рождението на Васил Левски, а също така конференция „За етнологията на българите”, която вече е станала традиционна, защото  се продължава  от първия и втория форум. Наред с академически специалисти и краеведи от България, в работата на Форума пак взеха активно участие членове на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Председателят на НДБ в РМ  проф. Николай Червенков при откриването поздрави форума  от името  на молдовските българисти. Подчерта, че  тук се разглеждат важни проблеми, които стоят пред историческата наука, специално пред краезнанието и родознанието.

    В рамките на историческата конференция  председателят на НДБ в РМ  д.и.н Николай Червенков освети връзките на българския апостол на свободата Васил Левски с бесарабските българи, разказа как се почита паметта му в Молдова и Украйна. Доцент на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, член на Управителния съвет на НДБ в РМ, доц., д-р Елена Рацеева се представи с доклад на тема „Символичното значение на образа на Васил Левски в самосъзнанието на бесарабските българи”.

    В другата конференция („За етнологията на българите”) участваха трима представители от Молдова. За трети път модератор на тази среща беше доц. Елена Рацеева. Д.и.н. Н. Червенков сподели своите впечатления и наблюдения за пътуването в Бразилия, където проучва историята  на  българските преселници от Бесарабия в  20-те години на ХХ в. и положението на техните потомци в нашето време. Научен сътрудник на Института за културно наследство на АНМ, член на Управителен съвет на НДБ в РМ д-р Иван Думиника въз основа на нови документи продължи да разкрива нови аспекти за поп Паскалевия  род в Бесарабия, за когото бе и  изказването му от първия форум. Накрая на музеят на село Паскалево, област Добрич бяха подарени редица документи от Националния архив в Република Молдова, където се среща информация за Поп Паскал.

   В литературната конференция от НДБ в РМ доц. Елена Рацеева изнесе   доклад на тема „Ролята на българската литература в митологизация на образа на Васил Левски”.

   Всичките доклади от Молдова бяха срещнати с голямо внимание и одобрение. От друга страна, нашите участници имаха възможност да се запознаят с последните концепции  на българските колеги в проучването на живота и делото на Васил Левски, за изследвания в областта на краеведението и родознанието. Групата от Молдова има специално среща с проф. Калчо Калчев, голям позновач и изследовател на историята на бесарабските българи. Също така българските и молдовските българисти имаха прекрасна възможност да обсъдят и набележат перспективи за по-нататъшно научно сътрудничество.

Новини НДБ РМ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *