ТЕОРЕТИЧЕН ЛИЦЕЙ В МОЛДОВСКА ТВЪРДИЦА ПОЛУЧИ СВОИ ГЕРБ И ЗНАМЕ

   На 29 декември 2022 година Националната хералдична комисия към Президента на Република Молдова издаде заповед, с която в Генерален гербовник са регистрирани официалните символи на Теоретичен лицей в молдовска Твърдица. Авторите на герба и флага са главният държавен хералдист д-р Силвиу Андриеш-Табак и Иван Думиника, доктор на историческите науки, председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Художникът е Андрей Гайдашенко.

   Съгласно хералдическото описание на герба, зеленото му поле символизира младостта и природата като цяло. Дървото е основна хералдическа украса и е въведено като една от универсалните емблеми на науката и знанието. Този елемент е мотивиран и от факта, че на печата на българската гимназия в Болград (още през 1858 г.) е изобразен стволът на прекършено старо дърво, от което отново се ражда млад обилно разлистен клон. Така тази композиция внушава възраждане от собствената си пепел и връзка във времето на българската просвета в Бесарабия.

  В посочения герб видът на дървото е бряст, тъй като това дърво заема особено място в традиционната култура и колективния манталитет на българския народ. Повечето от предците на съвременните бесарабски твърдичани се изселват през първата половина на XIX век от Югоизточна България (гр. Твърдица, Сливенска област). Брястът (Старият бряст) е днешният символ на този край и е изобразен на герба на град Сливен. Дървото все още съществува в центъра на града и е на 1000 години.

  Сребърната изпъкнала граница на герба показва населеното място, където се намира лицеят. Явява се като въплъщение на идеята за „крепост, укрепено място” и самото названието, което обозначава топонимът Твърдица.

  Щитът е увенчан от университетската барета, един от четирите отличителни знака (заедно със стол, отворената книга и златния пръстен) на професор през Средновековието, които днес се използват само в официални университетски церемонии както от преподаватели, така и студенти-абсолвенти. Обикновено баретата за студенти беше черна, този цвят е запазен в хералдиката на Република Молдова за висшите учебни заведения. Синият цвят на баретата и златните пискюли показват позицията на лицея в йерархията на образователните институции на Република Молдова като средно, общообразователно учебно заведение, осигуряващо пълно средно образование, завършено с бакалавърска степен.

  Девизът „Разумети и Знати” е поучение, взето от „История Славянобългарска” на Паисий Хиландарски (1722–1773), един от родоначалниците на българското Възраждане.

    Знамето е разработено на базата на герба и запазва основните си значения.

 Знамето на Теоретичния лицей в гр. Твърдица

   Червеното поле на платното, продиктувано от техническото решение, избрано е като символ на смелост, отдаденост и страст, а също и защото е общ цвят, който присъства в държавните знамена на Република Молдова и Република България.

Пресслужба на НДБ в РМ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *