Участие в международна научна конференция

Магистър по история Иван Думиника бе участник в Международната конференция „Patrimoniul Culturalal al Chişinăului vs Dezvoltarea urbanistică”, която се състоя на 25 юни 2014 година. Тази конференция се проведе в музея на гр. Кишинев (бивша Водна кула). Организатори – кметството на гр. Кишинев, Асоциация на младите историци в Република Молдова, общинската библиотека «Б. П. Хашдеу». В конференцията участваха и специалисти от Румъния и Франция. Основните научни доклади бяха насочени към разкриването на личността и дейността на Карл Шмит – кмета на гр. Кишинев през 1877-1903 години. Последствия от управлението на този деятел от немско-полски произход има голямо положительно значение за града. Например, източниците посочват, че към края на неговото управлениев града е имало14 болници, 6 библиотеки, 15 средни и 38 начални училища,730 индустриални предприятия, 25 кредитни институции, а бюджетът на кметството достигa до 1 069 000 рубли.
Иван Думиника представи научно съобщение „Hristofor Kirov – consilier bulgar în Duma orăşenească din Chişinău (1871-1892)” (Христофор Киров – съветник от български призсход в Думата – гр. Кишинев» (1871-1892)). Изследователят показва, че Христофор Киров е бил достатъчно известна личност в губернския град в края на ХІХ век. Той е бил учител по история и география в редица местни училища, почетен съдия, заместник-директор на публична банка-гр. Кишинев, в същото време оглавлява и редица комисии в кметството – най-често комисия за оценката на имотите, бил е заместник на два кмета на гр. Кишинев – Климентий Шумански и Карл Шмидт, изпълнявал и други отговорни за града длъжности. За съжаление, това практически не е известно на широката общественост.
20140625_161740

20140625_161759

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *