СЕЛО ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ, РАЙОН ТАРАКЛИЯ C ОФИЦИАЛНИ ГЕРБ И ЗНАМЕ

   На 12 март 2024 г. Президентът на Република Молдова издаде декрет за регистрация на официалните символи (герб и флаг) на село Валя Пержей, район Тараклия, в Държавния регистър на гербовете. Указът беше публикуван в „Официален вестник” („Monitorul Oficial”) (№ 98-100) и влезе в сила на 14 март 2024 г.

    Авторите на герба и знамето са специалисти в областта на историята и хералдиката: главният държавен хералдист, доктор по история Силвиу Андриеш-Табак и доктор на историческите науки Иван Думиника (и двамата членове на Националната комисия по хералдика към Президента на Република Молдова). Художниците са Мариана Шлапак (член-корепондент на Молдовската академия на науките, председател на Националната комисия по хералдика) и Андрей Гайдашенко.

  При разработването на официалните символи значителен принос и помощ бяха предоставени от кмета на село Валя Пержей – Иван Нереуца и краеведа, доктор по филология Николай Куртев.

   ГЕРБЪТ и ФЛАГЪТ на село Валя Пержей. На червено поле е изобразена златна слива (Prunus domestica) със сини плодове, подкрепена отдясно от бик и отляво от лъв, с лицата си един срещу друг, и двамата в злато.

   От гледна точка на етимологията се смята, че оригиналното име на селото Валя Пержей (Valea/Slobozia Perjului), взето от местността и рекичката със същото име, приток на река Киргиж-Китай, произлиза от румънския антропоним Perju, който е името на един от миналите собственици на местността. В съвременния колективен менталитет обаче името на местността носи значение „сливова долина“.

   Тази популярна етимология не противоречи на антропонима Perju, тъй като самият той е базиран на същия термин perj (т.е. слива). Ето защо на герба и флага като основен елемент е избрано сливово дърво с изобразени на него плодове. Бялото/Сръбърно поле на щита е визуално разделено с конкавно извита основа, която напомня за географията на една долина, в средата на която тече река. За да се спазват правилата на хералдичните цветове, дървото е златно, но за по-лесно разпознаване плодовете му са представени в синьо, т.е. близки до естествения син цвят на някои популярни видове сливи.

   Втората група елементи на герба и флага се отнася до отбелязването на етническия състав на населението. Етническата специфика на това село беше определена от промяната в статуса му от молдовско село в българска колония през първата половина на XIX век. В момента от 4275 жители на селото, 3360 (78,59 %) са българи, 830 (19,41 %) – молдовци и само 85 (2 %) – от други етнически групи. През май 1996 г., в присъствието на висши официални лица от Кишинев и България, в селото беше открит паметник, посветен на 180 години съвместно съжителство на молдовци и българи в Валя Пержей (1816–1996 г.).

   За отбелязване на двете общности в герба на селото бяха избрани две символични животни – бикът за молдовците и лъвът за българите. И двамата, представени лице в лице, са в злато. Друг елемент, обединяващ символите, е червеното поле на щита. Този цвят беше избран, тъй като се среща както в молдовския, така и в българския флаг, като единственият общ цвят.

   Златната корона, която украсява щита, в съответствие с националните хералдически норми, символизира статуса на населеното място, като село.

Герб на село Валя Пержей, район Тараклия

 

Знамето на село Валя Пержей, район Тараклия

 

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *