ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

      На 2 юни 2021 г. се състоя първото заседание на новия Управителен съвет  на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ), избрано на 24 май на Общо изборно съброние на дружеството.

     Преди всичко бяха разпределени задълженията на членовете на Управителния съвет. За заместник-председатели на дружеството бяха избрани доц., д-р Елена Рацеева и доц., д-р Надежда Кара. Първата ще отговаря за образователната, а втората – за научната дейност. За секретар на УС на НДБ РМ беше определена д-р Любомира Жакоте. Д-р Андрей Прохин ще отговаря за проучване на проблемите, свързани с молдо-българските връзки.  За етнокултурните занимания и провеждане на мероприятия в тази насока ще отговаря етнолог Емилия Банкова. Административно-стопанската дейност  ще курира краеведът Константин Крачилов. Анжела Олъреску ще осъществяла логистиката на дружеството. Почетният председател на организацията д.и.н. Николай Червенков ще продължава да бъде редактор на сайта на дружеството и да осъществяла връзки с държавни и обществени институции в България.

         На заседанието на УС на НДБ в РМ  беше обсъден и приет план за дейността на дружеството за втората половина на 2021 г. Той включва 16 точки. Сред тях: поддържане сайта на дружеството, издаване на три книги, реставриране  на паметници и откриване на мемориална плоча, провеждане на редица научни и научно-популярни конференции, кръгли маси, отбелязване 1340 години на българската държава, изнасяне публични лекции и т.н.

         В заключение председателят д.и.н. Иван Думиника благодари на членовете на дружество Анджела Олъреску, Мария Червенкова, Любомира Жакоте, Елена Рацеева и Константин Крачилов за приноса им в провеждане на последните мероприятия на дружеството.

                                                                           Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *