ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

   В Академия на науките на Молдова се състоя презентация на последните научни публикации, издадени под егидата на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) и Института за културно наследство. Събитието е посветено на 35-годишнината от рождението и 10 години на академичната дейност на доктор хабилитат на историческите науки Иван Думиника.

   Модерираха тържественото заседание проф., д.и.н. Виктор Цвиркун и д.и.н. Николай Червенков (почетен председател на НДБ в РМ).

   Сред високите гости бяха държавния секретар от Министерството на образованието и изследванията на Република Молдова – г-жа Валентина Олару, консул на Република България в Кишинев – г-н Пламен Димитров, консул на Република България в Тараклия – г-н Любомир Димов, първи секретар в Посолството на Република България в Република Молдова – г-н Никола Тодоров.

   Президиума на официалното тържество: отляво надясно: консулите на България в Молдова – Любомир Димов и Пламен Димитров, учените – проф., д.и.н. Виктор Цвиркун, д.и.н. Николай Червенков, д.и.н. Иван Думиника

   В първата част на мероприятието бяха изказани официални поздравления от името на Българското посолство в Република Молдова (реч изнесе консула Любомир Димов); Института за културно  наследство (д-р Наталия Градинару); Cекция „Етнология на националните/етническите малцинства” към Центъра по Етнология на Института за културно наследство (д-р Светлана Прокоп); Молдовската академия на науките (доктор хабилитат Лилиана Кондратикова); Национална комисия по хералдика към Президента на Република Молдова (член-кор. Мариана Шлапак); Национална Архивна агенция (доктор хабилитат Йон Гумений, който е и първи научен ръководител на Ив. Думиника); Научно дружество на българистите в Република Молдова (заместник-председател – д-р Надежда Кара); от администрациите на район Тараклия (Надежда Танова), град Твардица (кметът Георги Попов), Теоретичния лицей – Твардица (директорката Мария Смирнова, която е и първата учителка в лицея на Ив. Думиника), Музея по история на Молдова (доктор хабилитат Лилия Заболотная), Национален етнографски и природонаучен музей (д-р Андрей Прохин), Научно-изследователския център на Гагаузия „М. В. Маруневич” (Витали Бойков), Българската библиотека „Христо Ботев” в Кишинев (Анжела Олъреску), Предаване „На Буджакска вълна” – Moldova 1 (Евелина Швидченко); изказа се и молдовският учения-българист д-р Иван Грек, културна деятелка Татяна Папурова от Твардица и др.

Главния научен секретар на Молдовската академия на науките – д.и.н Лилиана Кондратикова награждава д.и.н. Иван Думиника с Почетната грамота на Академията

   Присъстващите гости споделиха впечатленията относно различни аспекти на сътрудничество cи (наука, обществен живо, културно-просветителска дейност) с д-р Иван Думиника.

д-р Наталия Градинару, научен секретар на Института за културно наследство

член-кореспондент на Молдовската академия на науките – Мариана Шлапак

Георги Попов, кмет на гр. Твардица, район Тараклия

Надежда Танова, представителка на администрацията на район Тараклия

д.и.н. Йон Гумений, представител на Националното архивно агенство на Република Молдова

Научния секретар на Научно-изследователския център на Гагаузия Витали Бойков, награждава д.и.н. Иван Думиника с почетен знак

д.и.н. Лилия Заболотная, представителка на Националния музей по история на Молдова

Анжела Олъреску, директорка на Българската библиотека „Христо Ботев в Кишинев”

Мария Смирнова, директорка на Теоретичен лицей в гр. Твардица

д-р, доц. Надежда Кара, заместник-председател на НДБ в РМ

д-р Светлана Прокоп от Центъра по етнология към Института за културно наследство

д-р Иван Грек

 

   Постъпиха поздравителни адреси от Факултета по история и философия към Молдовския държавен университет (декан Игор Берку) и от Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” (ректор – доц. Мария Паслар), Българската община в Република Молдова (Георги Барбаров); Българско дружество „Възраждане” (Петър Писароглов); а също така, от Република България: Дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи – „Родолюбец” (д-р Галин Георгиев); Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (проф. Владимир Пенчев); от Украйна: Центъра по българистика и балкански изследвания Марин Дринов на Харковския национален университет В. Н. Каразин (акад. Михаил Станчев).

Гостите на мероприятието

   Втората част на мероприятието  беше посветена на презентацията на книгите. За монографията на Иван Думиника: „Църковният живот на българите в Бесарабия (1812– 1918). Кишинев: Lexon-Prim, 2023. 456 стр.” се изказа един от научните редактори д.и.н. Николай Червенков и рецензентът проф., д.и.н. Александър Ганчев (Одеското научното дружество на българистите, Украйна).

д.и.н Николай Червенков, научен редактор

д.и.н., проф. Александър Ганчев, рецензент

   Сборникът на документи „Археолого-историко-этнографические описания Буджака: статьи 1884 года с комментариями и иллюстрациями. Одесса: Бондаренко М. А., 2023. 240 стр. Съставители: д.и.н. Игорь Сапожников, д.и.н. Иван Думиника” беше представен от д-р Диана Никогло.

д-р Диана Никогло, рецензент

   Третата книга, издадена на румънски език  – „Hrușova: satul, școala și biserica. Schițe monografice și articole ale învățătorului Teodor Balmuș. Chișinău: Lexon-Prim, 2023. 116 p. Съставители: д.и.н. Иван Думиника, Александру Черга” – представи един от съставителите – А. Черга и рецензентът, църковния историк – Александру Магола.

Александър Черга, съсъставител на сборника „Hrușova: satul, școala și biserica. Schițe monografice și articole ale învățătorului Teodor Balmuș”

Рецензент – Александър Магола

   Накрая към гостите се обърна д.и.н. Иван Думиника, който благодари всички присъстващи, че са изиграли своята роля в формирането му като човек и учен-историк.

д.и.н. Иван Думиника, председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова

Експозиция с книги и статии, издадени от д.и.н. Иван Думиника

   Видео-регистрация на тържеството може да се виде тук:

https://www.youtube.com/watch?v=HDsbQFuG-Ko

https://www.facebook.com/dumi.nikin/videos/1383363859267962

 

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *