ПРЕДСТАВЯНЕ МОНОГРАФИЯ НА МОЛДОВСКИЯ БЪЛГАРИСТ В СОФИЯ

   В Научното дружество на българистите в Република Молдова отдавно е станало традиция да се прави презентация в научните институции на България на трудовете издадени от НДБРМ. На 10 май 2016 г. в Залата на Съюза на архитектите в България се проведе среща, на която беше представен трудът на научния сътрудник на Института за културното наследство към МАН, д-р Иван Думиника – „Българските преселници в края на XVIII–началото на XIX век в историографията”, науч. ред. Калчо К. Калчев и Н. Червенков (Кишинев, 2015). Срещата беше организирана (наред с Научното дружество на българистите в РМ) от Държавната агенция за българите в чужбина и Културно-просветното дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец”. Водещият срещата председател на дружество д.и.н. Николай Червенков накратко представи последните българистични изследвания в Молдова, а също освети творческия път на автора на презентирания труд. Приветствия изнесоха: посланикът на Република Украйна в Република България Микола Балтажи, главният експерт на ДАБЧ д-р Йордан Колев, посланик на Република България в Република Молдова (2009-2014) д-р Георги Панайотов, които високо оцениха книгата и определиха голямото й място в историческата наука. Също беше предаден поздрав от единия от научните редактори на монографията – проф. Калчо К. Калчев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Колеги-българисти проф. Стефан Дойнов, д-р Елена Хаджиниколова, д-р Благовест Нягулов, д-р Елка Дроснева, д-р Сергей Пачев и Мария Стоянова отразиха различни страни на монографията, подчертаха висока научна значимост на проучените аспекти и на набелязаните проблемни въпроси, над които предстои да се работи в бъдещото. Всички изказаха възхищение от професионализма на И. Думиника, неговия голям научен потенциал. В края авторът благодари колегите, които съдействаха в подготовката на този труд, подробно разкри задачите и съдържанието му. И. Думиника определи значимостта на проучените многобройни трудове от различни държави, характеризира привлечените нови документални материали, които позволиха да реши доста дискусионни проблеми, набеляза насоките на бъдещите изследвания. Участниците бяха много задоволени от книгата и нейното представяне и изразиха надежда за нови постижения на младия изследовател-българист.

IMG_6983213IMG_4830

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *