ПОСЛЕДНИЯТ ЗВЪНЕЦ В БЪЛГАРСКОТО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ КЪМ НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ ОТ РМ

   Ето че изтече и поредната учебна година в Българското неделно училище със своите делници и празници. Макар че вярно парадоксалното: делниците за нашите ученици са били всяка събота и неделя от средата на септември до края на май.  След цяла учебна година четене и писане, тестове и проверки на домашните задания, след обсъждания и дискуссии по различни въпроси в рамките на педагогическите съвети и заседанията на Родителския съвет изведнъж се сещаш, че годината свърши, започва ваканцията. Последният звънец «прозвъня» в навечерието на чудесния празник 24 май и това е дълбоко символично – да правим равносметка, да се отчитаме пред представителите на Българското посолство, пред родителите  и сами пред себе си за това, какво сме успели и какво още предстои да се направи.

   Тържеството на закриването на учебната година започна с поздрав към всички на директора на училището – проф. д.и.н. Николай Червенков. След това топли думи на приветствие каза съветникът по културата на посолството на България в Република Молдова г-н Георги Йовков, който изрази удовлетворение от качествената работа на училището, и сподели своите впечатления от някои конкретни резултати, постигнати в това отношение, например, прекрасното представяне в магистратурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на Анна Василева, подготовката по български език на която е изцяло заслугата на Българското неделно училище и то в кратки срокове – само за една година.

   Тържеството се продължи с отчет-презентация на Надежда Рацеева за изтеклата година в началното и средното звена. Хубавите снимки напомниха на всички присъстващи  прекрасните мигове в учебните часове и по време на съвместните прояви, програмите на зимните и пролетните празници, нашите хубави коледари и лазарки в празнична премяна. След отчета на учителката чухме и учениците, които с голямо вълнение рецитираха на български език за това, че «българка да се наричам свята гордост е за мене», за чудото на буквите и славата на техните създателите – св.св. Кирил и Методий.  И тогава всички си получават удостоверение за успешно изминалата година с хубави оценки, подпечатани и подписани от г-н Петър Вълов – извънредния и пълномощен посланик на България в Република  Молдова.

   Своите удостоверения получиха и участниците на етнофолклорния състав «Въглненче», който под ръководството на ръководителя Анна Пагур и тази година пак събра богата реколта от грамоти и дипломи на цяла  редица конкурси и фестивали от републиканско и международно значение. «Въгленчетата» украсиха тържеството с няколко автентични фолклорни песни на бесарабските българи.

   По-големите слушатели и бъдещите кандидат-студенти също показаха своите постижения за тази учебна година. Прочетени бяха редове от техните анкети, които те попълниха на последното занятие. Исключително позитивни бяха отговорите на въпроса «Полезно ли прекарвахте в учебните часове в БНУ тази година? Как преценявате своя напредък?».  Отговорът: «Аз се надявам, че имам голям напредък през тази година: по-уверена съм в българската граматика, свободно чета и разбирам текстовете. По-добре разбирам предаванията на българската телевизия. Много обичам БНУ и мисля, че тук научавам не само езика, а реално повишавам своето културно ниво, благодарение на нашите преподаватели».  От една друга анкета:  «Уроци в БНУ бяха много интересни и полезни за мене. Сега чета по-добре текстове на български език, зная доста творби от българската литература, ориентирам се в българската история. Съжалявам много, че нямам достатъчно време да се подготвям по-добре към уроците, да повтарям думите и граматиката». Показателно е, че и двата отзива са на тези ученици, които преди две години започнаха изучаването на българския език  от самото начало.

   «Какво бихте искали да се подобри през следващата година?» – този въпрос са разбрали различно и в някои анкети намираме пожелания за БНУ («искам на всеки урок да има аудиране; да се организират срещи с българи от България»), а някои продължиха самооценката («чувствам необходимост да повторя граматиката, да разширявам речников запас»). Също така анкетите отговориха на въпросите за отношението към гледане на филми по време на часовете, за това кои от литературните герои ги накараха да се замислят и по какъв проблем и т.н., и т.н., съдържателните отговори, формулирани  на български език, впечатлиха и зарадваха  преподавателите – доц. Надежда Кара и доц. Елена Рацеева, и директора  проф. Червенков, разбира се, родителите и всички присъстващи.

   След това отчетът на учениците в БНУ за изтеклата учебна година продължи с кръгла маса, подготвена от учениците и слушателите в БНУ. Бяха изнесени на български език самостоятелно подготвени  интересни съобщения  за делото на св.св. Кирил и Методий (Игор Тонев), за славянските азбуки (Алла Елашвили), за учениците на славянските първоучители – за св. седмочисленици и паметта им (Андрей Прохин).  Информацията за честване на 24 май в бесарабската българска общност изнесе д-р. Иван Думиника, след когото проф. Н. Червенков съобщи интересни сведения за възраждане на праздника през настоящето време.

  Патосните думи за посланието, заключено в азбуката чрез изреждане на названията на буквите в тяхната  последователност и прекрасен рецитал на стихотворението от Георги Константинов – ученичките от 11 клас Агафия Никифорцева и Алла Кихай – слагат прекрасна поанта в честването на св.св. Кирил и Методий в БНУ към НДБРМ.

И след тържественото връчване на удостоверенията на учениците от гимназиална възраст, на кандидат-студенти, се провежда записване в групата за езикови курсове в Габрово, организирани от Асоциацията на учители българисти в Молдова. Всички се  договарят на 16 септември 2017 г. пак да се срещнем в библиотеката «Христо Ботев», да си честитим новата учебна година.

д-р, доц. Елена РАЦЕЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *