ПОСЕЩЕНИЕ НА КАПРИЯНОВСКИЯ МАНАСТИР

   Активисти от Научното дружество на българистите в Република Молдова и Асоциацията на българисти-преподаватели, а също така представители на българската библиотека „Христо Ботев“ в град Кишинев в навечерието на празника Света Троица посетиха известния духовен и културен център  в Република Молдова – Каприяновския манастир. С този манастир са свързани важни страници от историята на православни и културни молдо-български връзки.

   За духовния и просветния живот на манастира, неговото място в българското духовно и просветно  Възраждане участниците запозна  д.и.н Николай Червенков, който е автор на материали по тази тематика (Глед.-http://www.borm-md.org/bg/node/785). Беше подчертано, че поради катастрофалното финансово състояние на манастира, през 1868 г. с грамота от Антиох Кантемир, той е предаден на българския Зографски манастир в Атон и продължава да се намира в негово подчинение в продължение на повече от 200 години.  През този период игумените и монасите са българи, назначени  и изпратени от Зографския манастир. Българското духовенство подпомага манастира с богата църковна утвар, съдейства за строителството и поддръжката на сградите, развива  зеленчукопроизводството на земите му. Службата в манастира се води на три езика – български, гръцки и молдовски.. Монасите  поддържат Българското възраждане, като заплащат издаването на много книги от българската възрожденска литература, дават подслон на много от възрожденските дейци.

   Беше подчертано, че в манастира намират убежище, работят или се лекуват видни български просветители, като Георги Раковски, Христо Ботев, Панайот Хитов, Филип Тотю. Много български студенти, които се обучават в руски учебни заведения, тук прекарват ваканциите си. Има данни, че монаси в манастира са били и бесарабски българи. Васил Априлов също установява връзка с манастира с идеята, към него да се открие българско училище. В него учи Мелетий, който по-късно става софийски  митрополит.

   На своя ред доц. Елена Рацеева  запозна  групата с многовековното внимание и помощ  на Зографския манастир от страна на видните молдовски държавници, сред които е и Щефан чел Маре. Разказа интересни подробности за посещението през 2004 година на Зографския манастир от молдовската делегация начело с президента на Република Молдова Владимир Воронин, която поднесе в дар на монастира точното копие на щандарта с образа на св.Георги, подарен през XV век от Щефан чел Маре и, за съжаление, откраднат от там по време на Първата световна война.

   Участниците на посещението благодариха организаторите на екскурзията, изказаха се за необходимост редовно да се провеждат подобни идвания. Решиха наесен да се организират за посещение на град Болград в Украйна. Също подкрепиха Научното дружество на българистите, което отдавно отстоява идеята за установяване на мемориална плоча в Каприянския манастир в памет на пребиваването в него на известни български възрожденски дейци Георги Раковски и Христо Ботев.

 

Прес-служба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *