10
февр.
2017

ПОКАНА – НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „БРАИЛСКИТЕ БУНТОВЕ (1841─1843) И БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ”

Научно дружество на българистите в Република Молдова

Българско дружество „Възраждане”

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„БРАИЛСКИТЕ БУНТОВЕ (1841─1843) И БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ”

17 февруари 2017 г. (петък), 15 ч.00м., гр. Кишинев.

Място на провеждане: Библиотека „Христо Ботев”

Модератор: д.х.-и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

   Николай ЧЕРВЕНКОВ, доктор хабилитат на историческите науки (Научно дружество на българистите в Република Молдова). Българското осбодително движение и мястото на Браилските бунтове (1841─1843)

   Иван ЗАБУНОВ, доктор по история (Българско дружество „Възраждане”). Кой е единият от ръководителите на Браилските бунтове, известен с име Зманчевич?

   Степан КОРОЛЯК (Молдовски държавен университет). Петър Ганчев – трагическа съдба на един бесарабски български патриот

  Иван ДУМИНИКА, доктор по история (Институт за културно наследство, АНМ). Историографията на Българските Браилски бунтове

Leave a Reply

*

captcha *