ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНА НА ТЕОРЕТИЧЕН ЛИЦЕЙ – гр. ТВАРДИЦА

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО      SOCIETATEA ŞTIINTIFICĂ

НА БЪЛАРИСТИТЕ В           A BULGARIȘTILOR DIN

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА     REPUBLICA MОLDOVA

26.10.2018 г.

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

До г-жа Мария СМИРНОВА

                                         директор на Теоретичен лицей – гр. Твардица

Многоуважаема Мария Георгиевна,

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) най-сърдечно поздравява Вас и целия колектив по случай 20-годишния юбилей на лицея!

   От придобиването на училището статута на Лицей изминаха 20 години. За историята това е само един миг, а за поколения възпитаници, учители това е едно незабравимо време, което носи чудесни спомени за всекидневния живот, където главни герои са учениците и учителят.

   За този период станахте една от най-успешните образователни институции не само в града но и в целия район. Успешните резултати на учащите се в районните и републикански олимпиади е доказателство за това. Като партньор за провеждане на Републиканската олимпиада по български език и литература свидетели сме, че учениците от Вашия лицей показват своята високопрофесионална подготовка, а педагозите – голяма квалификация. Не веднъж твърдишките учащи са ставали носители на специалния приз на нашето Дружество – „За най-творчески отговор“.

   Оценяваме активната дейност на учащите на Вашия лицей, затова не е случайно, че през 2017 г. именно вашата лицеистка стана първа притежателка на новоучредената стипендия на НДБ в РМ „Попечител Иван Инзов”.

   Ценим Вашата откритост в сътрудничеството с българските обществени организации в Република Молдова и по-специално с нашето Дружество. Признателни сме, че подкрепихте нашата инициатива за провеждане в лицея на българистична конференция „Историко-културно наследство на Твърдица” (10 ноември 2016), среща на тема „Васил Левски – апостол на българската свобода“ (5 май 2017). Надяваме се и за по-нататъшно сътрудничество.

   Вие с голямо право можете да се гордеете с успехите на Вашите випускници. Сред тях са и  активисти на нашето дружество. Доста преуспя в научната българистика д-р Иван Думиника, който е зам.-председател на ортанизацията, научен сътрудник на Академията на науките на Молдова. Също имат принос в сътрудничеството с дружеството Николай Кирнев, Георги Паскалов, Александър Ламбов и др.

   В този юбилеен ден пожелаваме на Вас и на Вашия педагогически колектив, както и на учениците здраве, по-нататъшни успехи в живота и в дейността в името на българската просвета и култура в Република Молдова!

                                      ЧЕСТИТО !

Председател на НДБ в РМ                                                 д.и.н., проф. Николай ЧЕРВЕНКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *