01
дек.
2018

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО СТЕПАН КУРТЕВ

                                                                                   До

                                                                                  Г-н Степан КУРТЕВ,

                                                                                  председател на Българската община

                                                                                       в гр. Кишинев

                                               Уважаеми Степан Николаевич,

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова от името на своите членове и активисти най-сърдечно Ви поздравява по случай  70- годишния юбилей !

   Ние Ви знаем като активен деятел на българского национално движение в републиката, което  проявявате  през всичките етапи на Вашата многогранна  и интензивна дейност: правист, депутат на парламента, дипломат, бизнесмен, председател на Българската община в Кишинев и т.н. Особено е важно Вашето участие в създаването на първото българско дружество в републиката „Възраждане”, в подготовката и приемането на Указа на президента на Република Молдова „За някои мерки по развитие на националната култура в Република Молдова”, в установяването на дипломатически отношения между Молдова и България.

    Радваме се, че при това  имаме постоянно сътрудничество и  най-важното –  разбиране и подкрепа  от Вас.  Вие сте един от най заинтересованите и внимателни читатели на  българистични  трудове, включително и на нашите. Нещо повече – имате свои интересни виждания по историята, културата и общественото място на българите в Република Молдова, които активно и присърце отстоявате в редица публикации, в многобройни научни и научно-практически конференции, а също и на различни обществени прояви.

   В дните на Вашия юбилей Ви пожелаваме здраве и благополучие, както  и занататък активно отстояване националната идентичност на своите сънародници!

ЧЕСТИТО !

Председател на Научното дружество на българистите

             в Република Молдова                                      д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

Leave a Reply

*

captcha *