ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО

г-жа Райна МАНДЖУКОВА,

изпълнителен директор на

 Изпълнителна агенция за българите в чужбина

към Министъра на външните работи

   Уважаема г-жа Манджукова!

   Научното дружество на българистите в Република Молдова честити Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) към Министъра на външнте работи с 30-годишнината на плодотворна родолюбива дейност.

   Вашата Институция доста направи за съхраняването на българското етнокултурно пространство извън страната, има неоценим принос в единението на българите по света. Много е важно, че ИАБЧ установява контакти с различни български организации – дружества, землячества, клубове, асоциации, общини, читалища, училища, подпомага за тяхното формиране и утвърждаване. Голям принос имате в изучаването на миналото и настоящото състояние на българските общности зад граница, в провеждането съвместни конференции, кръгли маси, срещи-беседи, презентации на книги, различни конкурси и други родолюбиви прояви. Не без Вашето участие доста българи от Република Молдова заслужено получиха българско гражданство.

   Ние се радваме, че още преди създаването на нашето Дружество, организаторите му са сред тези, които издигат и подкрепят идеята за създаване в България държавна институция, която да се занимава със сънародниците си в чужбина. Вече след създаването на нашето Дружество и до наши дни ние поддържаме трайни връзки и сътрудничество с агенцията, която се изявява в различни области, сред които важно място заема и научно-издателската работа. Благодарение на подкрепата на ИАБЧ е издаден важен труд – „Имиграцията в Бразилия и Уругвай: бесарабски българи и гагаузи“. Важно е, че Вие съдействахте за публикация и разпространение и на други наши научни трудове, представяхте Дружеството ни във Вашите издания. Благодарни сме, че редовно получаваме материална и методическа подкрепа. Нееднократно бяхме поканени за участие в доста мероприятия, които институцията провеждаше както в България, така и в чужбина – Унгария, САЩ, Италия и др. Признателни сме за висока оценка на дейността и на трудовете ни, като доста наши колеги бяха отбелязани с награди на ДАБЧ. Можем да посочим още много прояви и събития, за които ние сме дълбоко благодарни и признателни. 

   Институцията от няколко месеца започна нов етап в своята история. Надяваме се и занапред да продължи, както и да се задълбочи и разнообрази традиционната Ви деятелност, насочена на плодотворно сътрудничеството и връзки на България със сънародниците си в чужбина. Желаем успех в тази трудна, но актуална и широко очаквана дейност както в България, така и в българската общност по света.

С уважение:            

Председател на Научното дружество

                                                                  на българистите в Република Молдова,

                                                 доктор на историческите науки Иван ДУМИНИКА

                                                                                                 

Почетен председател

на Научното дружество на българистите в Република Молдова,

доктор на историческите науки Николай ЧЕРВЕНКОВ

 

21.X.2022

гр. Кишинев 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *