ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО Д.И.Н., ПРОФ. НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

ДО
ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ,
ДОКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ

   Многоуважаеми професор Червенков,

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова най-сърдечно Ви поздравява по случай 70-годишния Ви юбилей!

   Радваме се, че този свой юбилей Вие, председателят на Научното дружество на българистите в РМ, посрещате пълен с идеи и хубави реализации, като активно действащ учен, като организатор и вдъхновител на много изследователски и организационни проекти, важни за българската етническа общност в Молдова и Украйна. Благодарение на Вашите усилия, чрез провеждане на научни конференции, кръгли маси и издания на книги, чрез Вашата дейност в качеството на ръководител на Неделното училище към НДБ все по-активно се пропагандират българският език, история и култура сред сънародниците ни.

   Изключителен е Вашият научен принос в изследването на миналото на бесарабските българи, на тяхната история и култура. Вашият труд „Българи в Молдова и Украина: минало и настояще“ (в съавторство с д-р Иван Грек) въз основа на нови архивни източници и с отчитане на тенденциите на съвременната историография показа, как са се развивали бесарабските българи в условията на Руската империя, Кралска Румъния, Съветския съюз и съвременните независими държави Република Молдова и Украйна. Известно е, че към този труд вече много години се обръщат историци, краеведи, общественици и студенти както от Украйна и Молдова, така и от Русия и България.

   Вашата дейност в академическите, държавните и обществените структури винаги е способствала за укрепване на дружествените връзки между България и Република Молдова, и в този смисъл Вашата инициатива за провеждане на поредица конференции с издаване на научни сборници „Молдовско-български връзки” е само един от многото примери.

   Дължим Ви уважение и признание за заслугите в създаването и организацията на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак” и за това, че с чест отработихте мандата на първи ректор на този единствен български ВУЗ извън границите на България.
Безценно е Вашето участие в подготовката и подкрепата на млади българисти – студенти, магистри и докторанти.

   Благодарим Ви, че поддържате молдовските краеведи българисти в родолюбивата им дейност да запазват родовата памет на диаспората. Налице е прекрасният резултат от тази подкрепа – издадените монографии на такива бесарабско-български села, като Паркани, Чийшия, Тараклия, Кайраклия, Кирсово, Викторовка, Колибабовка.

   Ние се гордеем с това, че сме ваши колеги, и в този празничен ден Ви пожелаваме здраве, нови успехи в научния живот, благополучие и радост!

Многая лета !
Управителен съвет на НДБ в РМ
гр. Кишинев, 02.01.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *