ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО д.и.н. НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ

             ДО

                                            Николай ЧЕРВЕНКОВ,

доктор на историческите науки,

почетен председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова

      Многоуважаеми Николай Николаевич,

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) най-сърдечно Ви поздравява по случай 75-годишния Ви юбилей!

    Радваме се, че този свой юбилей посрещате като напълно изявен и признат учен-българист. Като основател и първи председател на Научното дружество на българистите успяхте да издигнете организацията ни до високо ниво, в резултат на което тя  днес се ползва с уважение и авторитет не само в Република Молдова, но и далеч за пределите й. Благодарение на Вашите усилия, Дружеството инициира и организира различни научни конференции, кръгли маси и издания на книги, основната цел на които е популяризиране на историята и културата на бесарабските българи. Знаем, че тази родолюбива цел ярко пламти в сърцето Ви и днес. Не можем да не отбележим и факта, че именно в резултат на Вашата инициатива и неуморна дейност успяхме да сложим в Каприянският манастир паметна плоча в чест на пребиваването тук на видни дейци на българското националноосвободително движение Георги Раковски и Христо Ботев.

   Високо ценим това, че и днес с неугасаем интерес продължавате все така активно да проучвате различни аспекти от миналото на българската етническа общност в Бесарабия. Вашият труд „Българи в Молдова и Украина: минало и настояще” (в съавторство с д-р Иван Грек) все така продължава да бъде актуален и цитиран в научните среди. Неоценим и приноса Ви в монографично проучване на историята на църквата на родното Ви село Чийшия. Напълно справедлива е високата оценка на вашия принос в проучването на общобългарската история. Не случайно книгата Ви за „Апостола на Свободата” – Васил Левски в последните години е една от най-търсени работи от българските колеги.

   Знаем как топло се отнасяте към краезнанието и затова Ви благодарим, че в свое време оказахте подкрепа на местни изследовачи в проучването и издаването на историята на такива български населени места, като Паркани, Чийшия, Кирсово, Викторовка, Колибабовка. Благодарение на Вашето пряко участие беше издаден дългоочакваният труд за миналото на центъра на българите в Молдова – град Тараклия (в съавторство с д.и.н. Иван Думиника). Особено внимание отделяхте и на родоизследователските работи, затова именно с Ваша подръжка и научна консултация видяха бял свят книгите за стотици български родове в Тараклия и Кайраклия.

  Не можем да не отбележим и Вашата дейност като завеждащ „Отдел българистика” и заместник-директор на Института на националните малцинства към Молдовската академия на науките. Винаги поддържахте идеята за укрепяване и задълбочаване на междуетнически връзки. В този смисъл не е случайно, че именно Вие инициирахте провеждане на научните конференции и издаване на редица сборници под надслов „Молдовско-български връзки”.

  Като първия ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” успяхте да организирате българско висше образование сред сънародниците ни от южните райони на Република Молдова. Освен администраторска дейност успяхте и като преподавател в стените на този ВУЗ да подготвите специалисти, които успешно се проявиха в българистиката.

   Благодарим Ви за Вашата дейност като пръв директор на Българското неделно училище към НДБ в РМ, което осигурява възможността на българчета да изучават родния си български език и история, да се запознават отблизо с българските традиции и обичаи.

   Ние, колегите Ви от Научното дружество на българистите, високо ценим не само Вашите организаторски способности, постижения и големия Ви принос в българистиката като цяло, ние дълбоко уважаем и сме благодарни за прекрасните Ви човешки качества, заради които сътрудничество с Вас е приятно и вдъхновяващо. В този юбилеен ден Ви пожелаваме много здраве, семейно благополучие, творческа енергия и нови научни открития во славу роду болгарскому!

Многая и благая лета!

Управителен съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова

гр. Кишинев,

 02.01.2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *