НОВА КНИГА. Думиника Иван. Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918)

   Думиника Иван. Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918). Кишинeв: Lexon-Prim, 2023. 456 с.

   Монографията представя характерните особености на църковната организация и духовното развитие на българската етническа общност в Бесарабия през периода, когато тази територия е част от Руската империя (1812–1918 г.). Не е оставен без внимание и периодът, когато 27 български колонии в Южна Бесарабия са били под каноническата юрисдикция на Молдовската митрополия (1856–1872) и Румънската православна църква (1872–1878). Всичко това оставя отпечатък върху духовното развитие на вярващите българи, внася някои особености в тяхната религиозна обредност.

   В работата е показано, че в процеса на формиране на църковната структура българските колонисти се изявяват като активни ктитори и църковни епитропи. С тяхна финансова помощ са издържани църковните служители, извършени са строителни и ремонтни дейности на светините.

    Книга разкрива и проблема за духовното образование на българските преселници в Бесарабия. Подчертава се, че важен етап в развитието на този процес в българските колонии започва с откриването на енорийски училища. Показано е също, че българските духовници от Бесарабия също имат отношение към първите научно-изследователски прояви в колониите. Освен това бесарабските църковни дейци от български произход участват и в националноосвободително движение на своя народ по българските земи. Анализът на архивните документи показва, че вече в началото на XIX век националното самосъзнание, езиковата и етническа идентичност на преселници в Бесарабия се изявяват и чрез българските свещеници.

   Книгата е издадена под егида на Института за културно наследство и Научното дружество на българистите в Република Молдова.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *