НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА С НОВО РЪКОВОДСТВО

   В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност се състоя отчетно-изборното събрание на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ).

   Участниците бяха приветствани от първия секретар, завеждащ образование, култура и преса на Посолството на Република България в Република Молдова г-н Красимир Андреев и известния молдовски историк и дипломат проф. Виктор Цвиркун, които високо оцениха мястото на Дружеството сред българската общност в републиката, неговите успехи в българистичните проучвания.

    Изпълняващ длъжност председателя на Дружеството д.и.н. Иван Думиника представи отчет за дейността на Дружеството за последните две години. Беше посочено, че за този период организацията издаде редица монографии, краеведческа литература, доста научни и публицистични статии. Също редовно се провеждаха научно-практически конференции, кръгли маси и се изнасяха публични лекции. За първи път молдовският учен (Иван Думиника) защити в България дисертация за учена степен доктор на историческите науки (доктор хабилитат на историческите науки).  Подчертано беше, че Дружеството започна ново направление в своята дейност, като издирва погребенията и реставрира паметници на известни български деятели в Бесарабия. По инициатива на организацията бяха осъществени доста мероприятия, свързани с 110-годишния юбилей на Тараклийската волост. Отбелязано беше, че значително място в дейността на Дружеството заема работата на Българското неделно училище.

   Общото събрание положително оцени дейността на Управителния съвет и препоръча в бъдеще Дружеството да насочи усилията си към изучаване и популяризиране на проблемите на бесарабските българи, историята, езика и културата им и изучаването на молдовско-българските връзки.

   Общото събрание  избра нов  ръководен орган на организацията. За председател единодушно беше подкрепена кандидатурата на д.и.н. Иван Думиника, който още от студентските си години членува в Дружеството, бил е член на Управителния съвет, а в последно време, повече от година изпълнява  длъжността на председател на НДБ в РМ. Новият председател благодари за доверието, набеляза най-основните насоки на дейността на Дружеството за бъдеще.

   За членове на Управителния съвет на НДБ в РМ бяха избрани д.и.н. Иван Думиника, доц. д-р Надежда Кара, доц. д-р Елена Рацеева, д-р Любомира Жакоте, д-р Андрей Прохин, краевед Константин Крачилов, научен сътрудник Емилия Банкова, Анжела Олъреску. Председател на ревизионната комисия стана г-жа Диана Никогло.

  На събранието бяха внесени някои изменения и добавки към Устава на организацията. Сред тях се въвежда звание „Почетен председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова”. Отличителен знак за посоченото звание беше връчен на  д.и.н. Николай Червенков, който е един от основателите и дългогодишен ръководител (25 години) на НДБ в РМ.  Той изрази  признателността си за това звание, също сърдечно благодари колегите си за многогодишната съвместна дейност, като специално посочи д-р Иван Грек, проф. Николай Руссев, доц. Надежда Кара, доц. Елена Рацеева, д-р Екатерина Челак, д-р Георги Аствацатуров.

     Със специална диплома „Признание за дългогодишните трудове в ползу роду болгарскому” беше отбелязана г-жа Зоя Касапова, която от самото създаване изпълняваше длъжност секретар на Дружеството.

   Пожелаваме на новото ръководство творчески инициативи, успехи в проучването и популяризирането на  българската история, култура и езика! Честито!

                                                                        Пресслужба а НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *