НАУЧЕН ТРУД В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОРА КАЛЧО К. КАЛЧЕВ

   Ние, молдовските българисти, много добре познаваме и имаме дългогодишно сътрудничество с проф., д.и.н. Калчо К. Калчев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В чест на 70-годишния юбилей на професора колегите му от катедрата по нова и най-нова история на Историческия факултет подготвиха и издадоха сборник под название „България и българите в ново и най-ново време” (Велико Търново, 2019). По този случай на 30 януари, рождения ден на учения, се състоя презентация на този труд. Това беше хубав повод обществеността на ВУЗа и града да отбележат големия принос на проф. К. Калчев както в историческата наука, така и в учебната дейност. От името на академичното ръководство приветствие към проф. Калчо К. Калчев отправи проф. д.и.н. Милко Палангурски, заместник-ректор.

   Сърдечно беше приветстван юбиляря също и от декана на историческия факултет доц. д-р Николай Кънев.

  Същият проф. М. Палангурски много топло и  емоционално разказа за учебната и научната дейност на професора. От своя страна зав. катедра, член на редакционната колегия на сборника доц. д-р Лора Дончева представи труда, който се открива със списъка на трудовете на учения. След това се дават снимки от различни години на дейността му. Интересно е, че сред тях има снимка на поздравителния адрес от Научното дружество на българистите в Република Молдова. Следват 27 статии, авторите на които са от Велико Търново, от други градове на България, а също и от Молдова (д-р Иван Думиника, д.и.н. Николай Червенков). По мнение на г-жа Дончева, всички материали имат актуален научен принос, написани са върху нова изворна база и съвременен методологичен подход.

   За юбиляря и сборника се изказаха и други колеги, както и бивши негови студенти. Важно е, че всички подчертаха важния принос на учения в проучването на миналото на бесарабските българи. С тази тематика той се занимава вече тридесет години, като публикува монографии, многобройни статии. В своето изказване д.и.н. Николай Червенков специално благодари учения за този принос. При това подчерта, че ученият е първият, който откри името на Анастасия Головина, родом от Бесарабия, първа доктор-медик в България, също първият в отделна книга определи мястото на бесарабските българи в Българското опълчение, представи историческия календар на българите от Бесарабия, публикува учебно помагало „Българската етническа общност в Бесарабия” и т. н. Проф. Н. Червенков напомни, че проф. Калчо К. Калчев е сред тези, които активно поддържаха откриването на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”, при това изнесе цикъл лекции пред студентите. Също посочи, че професорът напълно може да се гордее със своя ученик от Република Молдова Иван Думиника, който под негово научно ръководство успешно защити дисертация и публикува монография.

   Накрая проф. Калчо К. Калчев, като благодари за внимание от страната на колегите, обеща, че и занапред ще продължи научната си работа, имайки набелязани много нови аспекти за проучване, посочи пътищата, по които би трябвало да върви съвременната историография.

   Желаем на професора много здраве, благополучие и успехи!

 

Източник на снимките: Исторически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Пресслужба на НДБ в РМ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *