НАПУСНА НИ ГОЛЯМ ЕТНОЛОГ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ И ГАГАУЗИТЕ

   Скоропостижно почина проф. Андрей Шабашов, чиято научната дейност трайно е свързана с проучването на исторически и етноложки проблеми на бесарабските българи в Украйна и Молдова. През 1996 година защити докторска дисертация на тема „Система родства болгар Украины”. Също той е автор на много трудове за прабългарите, има цяла серия от статии за историята на отделни български села в Бесарабия.

   Работейки целия си живот в Одеския национален университет „И. Мечников”, ученият активно сътруднича с колегите си от Република Молдова, включително от Научното дружество на българистите. Участва с интересни статии в нашите издания, с важни доклади в научни срещи в Кишинев и Комрат. Нашите българисти работяха над колективно издание „Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии“ (2003 г.), чийто ръководител на проекта беше проф. Андрей Шабашов.

   В паметта ни личността на проф. Андрей Шабашов ще остане като достоен човек, принципен университетски преподавател и учен, незаменим приятел на българите. Несъмненно, неговите трудове ще бъдат основа за бъдещи изследвания.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ !

                                              Управителен съвет на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *