МОЛДОВСКИЯТ БЪЛГАРИСТ ИВАН ФЬОДОРОВИЧ ГРЕК НА 80 ГОДИНИ

  В Молдовската академия на науките се състоя тържествено честване на изтъкнатия българист, доктор по история Иван Фьодорович Грек, който навърши 80 години. По този повод, да поздравят юбиляра се събраха негови приятели и колеги. За заслугите му в науката, от страна на Молдовската академия на науките д-р И. Грек бе удостоен с медал „Николае Милеску-Спътару”.

   На срещата  бяха изказани поздрави и пожелания от редица държавни институции и обществени организации, където по-рано е работил и с които е сътрудничил д-р И. Грек. От името на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) се изказа д.и.н. Николай Червенков, който подчерта ролята на юбиляра в проучването на историята и културата на българската етническа общност в Бесарабия. От страна на Дружеството на д-р И. Грек бяха връчени Почетна диплома и Поздравителен адрес (текстът  прилагаме по-долу).

д.и.н. Николай Червенков се изказва по повод юбилея на И. Ф. Грек

   В рамките на състоялото се мероприятие беше представен сборник от статии: „Буджак от прошлого к настоящему” (Отг. ред. Ив. Думиника), посветен на юбиляра. Книгата включва статии, които описват живота, а също така и научната, политическа и обществена дейност на И. Грек. Също така, интерес представя Библиография на трудовете му по българистика (включващи общо по над 300 наименования) и богат снимков и документален материал, осветляващ различни етапи от живота на юбиляра. Основната част на сборника представляват научни статии на учени, посветени на исторически, социално-культурни и политически процеси, протичали в Буджака в миналото.

д-р Иван Думиника представя сборника от статии
„Буджак от прошлого к настоящему”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До

г-н Иван ГРЕК, доктор по история

Уважаеми Иван Фьодорович!

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) най-сърдечно Ви поздравява по случай Вашия 80-годишен юбилей!

    В този празничен за Вас ден с голяма радост отбелязваме Вашата значима роля в националнокултурното движение на бесарабските българи в Република Молдова. Неоспорим е Вашият принос за поставяне пред правителството на България на въпроса за създаване на Държавната агенция на българите в чужбина като орган, представляващ българската диаспора. Активно беше участието Ви в съхраняването на Тараклийския национален район. Също така Вие сте един от застъпниците на идеята за създаването на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. Високо оценяваме Вашето участие в разработването на концепция за образование на българите в Република Молдова. Признателни сме за дейността Ви като дългогодишен заместник-председател на нашето Научно дружество на българистите.

   Вие, като депутат в парламента на Република Молдова, нееднократно насочвахте вниманието си към проблемите, които трябваше да решава българската етническа общност в Република Молдова. Именно Вие разработихте концепция за нейното развитие, бяхте идеен вдъхновител на задълбочаване на молдовско-българските дружески връзки.

   Важни са и изявите Ви като политолог и експерт; Вашите мнения и оценки относно политическата ситуация в Молдова или изразените становища относно Тараклийския район. Като обществен деятел сте един от основателите на обществено-политическото движение „Унитатя-Единство”, а също и един от създателите и заместник-председател на Асоциациата на историците и политолозите „Pro-Moldova”. Всичко това говори за активната Ви гражданска и обществена позиция.

   Много е важен Вашият научен принос в проучването на миналото на българите в Молдова и Украйна. Вашите трудове – монографиите „Общественное движение и классовая борьба болгар и гагаузов юга России: конец 20-х – середина 50-х гг. XIX в.”, „Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империи в первой половине XIX века”, „Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще” (в съавторство) и др., а също и книгите за историята на селищата Гюлмян, Гайдар и Купоран. Всички те, а така също и многобройните Ви научни и публицистични стати, имат неоценим принос в молдовската българистика. Не можем да не отбележим и постиженията Ви като библиограф. Благодарение на дейността Ви като координатор и изпълнител беше подготвен и издаден фундаменталният библиографски указател „Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. – 1995 г.”

   В този тържествен ден искаме най-искренно да благодарим за голямия Ви принос в българистиката, за помощ и подкрепа към нас, българистите, и да Ви пожелаем понататъшно здраве и нови научни успехи!             

Управителен съвет на НДБ в РМ

            27 октомври 2019 г.

Книги написани и научно редактирани от юбиляра

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *