КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛЮБЛИН

    В Люблин (Полша) на 10–13 май 2007 година се състоя поредната Кирило-Методиевска конференция на тема „Кирил и Методий в езика и културата на славяните“. За тази конференция разказва д.и.н. Николай Червенков, Председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова.

     Признателен съм на ръководителя на конференцията проф. Петър Сотиров, завеждащ катедра „Славянски езици“ към Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“ (УМКС), който ме покани за участие в тази представителна научна среща. Това ми е второто идване в университетския център в Полша тази година. По любезната инциатива на българиста д-р Ежи Хатлас имах възможност да бъда гост на Позненския университет „Адам Мицкевич“. С голям интерес се запознах с известната библиотека на университета. Бях приет в катедрата на славянските езици. Ръководителката проф. Мариола Валшак-Миколавчак и лектор от България доц. Мая Иванова ме запознаха с подготовката на българистите, с научната дейност на катедрата. С голяма радост вече сега в Люблин пак се срещнах с тези учени.

    Организатори на конференцията в Люблин освен Унивирситета „Мария Кюри-Складовска“ бяха и други институции. Сред тях е и Люблинската епархия на Православната църква в Полша, която беше възстановена през 1989 г. Именно в Спасо-Преображенския събор на епархията мина първият работен ден на конференията. Преди откриването архиереят на епархията Авел (Поплавский) прие Посланика на България в Полша г-н Емил Ялнъзов, както също проф. П. Сотиров и моята персона. На тази среща имах възможност да разкажа за изследванията върху православието в Молдова. Откриването на конференцията стана с поздрави от Посланика и Архиерея към участниците на срещата, които отбелязаха важността на разискваната тематика, взаимното научно обогатяване, сътрудничеството на учените от различни държави.

    С моя доклад за изучането на родния език и историята сред българите в Молдова започна работната програма. Наред с това имах възможност кратко да разкажа за българистичните центрове в републиката и тяхната насоченост, да подаря на организаторите последните българистични публикации от Молдова.

     Изобщо на конференцията бяха запланирани 27 доклада. Интересно е, че за исключение на един, всички бяха прочетени от авторите, което рядко става на подобни срещи. Участниците са от четири държави – Полша, България, Словения и Молдова. Диапазонът на тематиката на изказванията е много широк: различни филологични раздели, социологични прегледи, проблеми на превода, исторически анализи и т. н. При това се включваха и аспекти както от българистиката, така и от украинистиката и русистиката. Голямо впечатление направиха съобщенията на студентите, които бяха доста самостоятелни, с явно научен принос. Научният ръководител по българистичната проблематика е д-р Камен Рикев, млад преподавател-българист. За отбелязване е, че практически всички доклади на конференцията бяха всестранно обсъдени. Материалите на срещата ще бъдат публикувани в електронен вариант.

    Втория ден заседанието стана в сградата на хуманитарните факултети на УМКС. Участниците имаха възможност отблизо да се запознаят с учебната и научната дейност на славянската катедра, да разгледат книжовна изложба „Украинистиката в УМКС“, посветена на 25-годишнина на откриване в университета специалност „украински език“. Посетиха също библиотеката на славянската литература. В неофициалните срещи с колегите имах възможност да обсъдя някои конкретни планове за сътрудничество на нашето дружество с други българистични центрове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *