ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

   Посолството на Република България в Република Молдова информира, че с Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България са насрочени избори за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 г.

   В ход е подготовката на произвеждането на изборите в Република Молдова, за което Посолството на Република България в Република Молдова и Консулството в Тараклия са активно ангажирани. Поискано е съгласие на Министерството на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова за откриване на избирателни секции в сградата на Посолството на Република България в Кишинев и в сградата на Консулството в гр. Тараклия. Съгласно чл. 14, т. 2-4 от Избирателния кодекс на Република България следва да бъдат открити секции и в гр. Комрат, гр. Твърдица, гр. Чадър-Лунга и гр. Вулканешти, за което ще бъде поискано допълнително разрешение от молдовските власти.

   Моля, следете интернет-страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Република България (www.cik.bg), на която ще бъде публикувана официална информация за организацията и провеждането на изборите извън страната, както и интернет-страниците на МВнР на Република България (www.mfa.bg), на Посолството в Кишинев (www.mfa.bg/embassies/moldova) и на Консулството в Тараклия (https://www.mfa.bg/embassies/moldova-taraclia). 

 „Електронно заявление за гласуване в избирателна секция извън страната“ е активно на интернет-страницата на ЦИК – https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/zayavlenie.

   Българските граждани в Република Молдова могат онлайн да попълват и подават заявление за гласуване извън страната, като по този начин много бързо се получава потвърждение от ЦИК и при наличие на пропуски или несъответствия в попълнените данни, ще може много по-бързо те да бъдат коригирани от заявителя. Заявления за гласуване извън страната могат да се подават и на хартиен носител, попълнени лично и подписани на място в сградите на Посолството и в Консулската служба в Кишинев и в Консулството в Тараклия или изпратени по пощата или с куриерска услуга.

  Образец на заявление за гласуване извън страната ще може да бъде намерено на интернет страницата на ЦИК, което следва да бъде попълнено до 6 септември 2022 г.

  В момента са получени разрешения от Република Молдова за образуване на избирателни секции  в Посолство Кишинев, в Консулство Тараклия и в гр. Твардица. Очакваме получаване на разрешения за градовете Комрат и Чадър-Лунга, след подаване на конкретни адреси, на които ще бъдат образувани изборните секции.

  Посолството на Република България в Република Молдова отправя покана към организациите на българската общност в Република Молдова за съдействие в организацията на произвеждането на избори на народни представители за Народно събрание на Република България.

Кишинев, 18 август 2022 година

Посолство на Република България в Република Молдова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *