Живата нишка, която свързва времената: Сборник от статии

Firul viu, ce leagă timpuri: Culegere de articole (Живата нишка, която свързва времената: Сборник статии)

Под такова название излезе от печат сборник, посветен на 65 – годишния юбилей на молдовския историк, дипломат, вузовски преподавател, проф. д.и.н. Виктор Цвиркун. Известен е като автор на монографични и студийни творби, посветени на живота и дейността на   известния господар (владетел) на Молдоввското княжество – Димитри Кантемир, на трудове за участието на молдовския народ във войните на Русия на Балканите и др.

В началото на сборника са включени приветствия към проф. В. Цвиркун от държавни институции и видни обществени дейци от Република Молдова и от редица държави.  Следва списък на научните трудове на учения, който включва повече от 300 заглавия, включително 15 книги,  участие в редактиране и рецензиране на 23 и в 188 републикански и международни научни форума. Материалите се разпределени в 12 раздела, които разглеждат проблеми от .различни исторически профили.

 Показателно е, че сред тях са статии и на българистична тематика. Това са: науч. сът. Емилия Банкова „Сватовство в системата на сватбените ритуали на българите от Република Молдова“  ; д.и.н. Николай Червенков. „Спомени на български имигрант в Бразилия за родното му село в Бесарабия“; д-р Иван Думиника „Българи от Бесарабия в пътните бележки на френския географ Емануел дьо Мартон (1919)“ ; акад. Михаил Станчев „За рода Каразин“;  д-р Иван Грек „Проекти за устройството на „заддунавските  преселници“ в държавните земи на Буджак“ (1806-1820).  

Не е случайно това участие на българистите. Изследвайки посочените проблеми, историкът  В. Цвиркун същевременно  разкрива редици аспекти, свързани с борбата на българския народ за своето освобождение от османското владичество. От години ученият поддържа  творческо сътрудничество с молдовските  българисти, с Научното дружество на българистите в Република Молдова. С неговата авторитетна подкрепа е сложена  мемориална плоча на Киприяновския манастир, посветена на пребиваването тук на известните български възрожденци Георги Раковски и Христо Ботев. Министерството на външните работи на Република България удостои проф. Виктор Цвиркун с почетен знак „Златна лаврова клонка“  „в знак на признателност за заслугите му за укрепване и развитие на българо-молдовските културни, научни и дипломатически връзки“.

Като поздравяваме отговорния редактор, д-р по история Лилия  Заболотная и членовете на редколегията за сборника „Живата нишка, която свързва времената: Сборник от статии“ проф. Виктор Цвиркун, ние благодарим за това ценно издание.

                                                                  Пресслужба на НДБ в РМ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *