ЮБИЛЕЙ НА ЕМИЛИЯ БАНКОВА

   На 29 ноември 2016 година празнувахме юбилея на госпожа Емилия Банкова – етнолог-българист, научен сътрудник на Института за културно наследство към АНМ. Честването стана в сградата на АНМ, където се събраха гостите и изказаха своите най-добри думи и пожелания на своята колега и приятелка. От името на директора на ИКН АНМ доктор-хабилитат Виктор Гилаш тържествено беше връчена Почетна грамота  на  госпожа Емилия Банкова, която е и  дългогодишен член на Научното дружество на българистите в Република Молдова.

 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

      НАУЧНО ДРУЖЕСТВО                 SOCIETATEA ŞTIINTIFICĂ

    НА  БЪЛАРИСТИТЕ В                      DE BULGARISTICA DIN

 РЕПУБЛИКА  МОЛДОВА                   REPUBLICA MOLDOVA

ДО

                                                          г-жа Емилия  БАНКОВА,

                                                                          гр. Кишинев

                                      Уважаема г-жа  БАНКОВА !

          Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова най-сърдечно  Ви поздравява  по случай Вашия юбилей !

          Основната част от своя живот Вие сте  посветили на българистиката. Една от първите започнахте да изследвате ново направление – облеклото на бесарабските българи, което е много важно за по-нататъшното задълбочено проучване  на битовите им традиции. Вашите разработки, събраният от Вас богат материал имат голям научен и практически  принос. Интересни  са  и Вашите наблюдения върху сравнението им с традиционното облекло на народите в Молдова. Важни са и професионалните консултации, които оказвате на заинтересованите институции и лица. Надяваме се, че Вашият професионален опит и наблюденията върху облеклото, а и проучването на другите традиционни форми на националния бит на българите в Молдова  ще бъдат  нашироко използвани от носителите и пазители на българските традиции.

       Сега, когато правите определена равносметка на изминалия път, искаме да Ви благодарим и за дейността Ви в организационното становление на нашето българистично дружество. Само можем да съжаляваме, че не напълно изполвахме възможностите на съвместно сътрудничество.

    Ние, членове и активисти на Научното дружество, най-искрено Ви пожелаваме благополучие, здраве, по-нататъшни  творчески успехи и прояви!

          ЧЕСТИТО, НА МНОГО ГОДИНИ !

                                         Председател на

Научното дружество на българистите в РМ           д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *