В ТАРАКЛИЯ БЕШЕ ПРЕДСТАВEНА КНИГАТА НА Д-Р ИВАН ДУМИНИКА „БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ В БЕСАРАБИЯ (1774-1856 г.)”

   На 25 декември 2017 г. в гр. Тараклия беше представена книгата „Coloniile bulgarilor în Basarabia (Българските колонии в Бесарабия (1774-1856). Научни редактори: д.и.н. Йон Гумений, д.и.н. Николай Червенков)”. Авторът ѝ, д-р Иван Думиника, е научен сътрудник в Института за културно наследство към Молдовската академия на науките, зам-председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова.

   Срещата бе организирана от Научното дружество на българистите в РМ, кметството на град Тараклия, Фондация „Български дух” и се проведе в малката зала на Двореца на културата в град Тараклия. Участваха местни жители, обществени дейци и краеведи.

   В приветствените си слова председателят на Българската община в Република Молдова Фьодор Сабий отбеляза важността  на това, че книгата е издадена на румънски език, което дава надежда, че молдовското население ще може да се  запознае  с историята на българите в Бесарабия. Представителят на кметство Тараклия Александър Боримечков изрази желание този труд да се издаде и на български език, за да бъде достъпен и за жителите на Тараклийския район, където предимно живеят българи. Председателят на Фондация „Български дух” Олег Косих благодари  на автора за неговите усилия, вложени в проучване и пропагандиране на българската история и култура. Директорът на Обществената библиотека на Тараклийския район Надежда Танова отбеляза, че трудовете на кишиневския изследовател д-р Ив. Думиника се ползват с интереса на читателите и изрази надежда, че и тази книга ще бъде все така търсена и четена.

   Изказаха се и специалисти, които споделиха мненията си относно труда. Диана Никогло, доктор по история от Института за културно наследство към МАН, подробно описа съдържанието на книгата по раздели. Посочи важността на архивните източни, които авторът е посочил в научния аппарат. Изрази съгласие с мнението на автора относно многоаспектността за причините на преселването на българите в Бесарабия. Отбеляза, че  в труда за първи път  подробно се описват така наречените вътрешни преселвания (от владелчески поселения в колонии, от колонии в колонии, от градове в колонии, и от колонии в градове). От своя страна докторът по история Иван Забунов (Българско дружество „Възраждане”) показа важността на раздела за духовното развитие на българските колонисти в Бесарабия, който според него съдържа нов материал по този проблем. Обърна внимание и на съдържателната таблица, която включава данни за формирането (годината на образуването, топонимия и т.н.) на всички 83 бесарабско-български колонии., отбелязвайки тяхната оригиналност, тъй като съдържат информация за етническия и гендерния състав на българските колонии в Буджака.

  Накрая д-р Иван Думиника сподели как е работил над своя труд. Отбеляза основните проблеми и перспективи за по-нататъшни проучвания по тази тема. Изрази надежда, че книгата ще даде възможност на местните краеведи да извършат свои задълбочени изследвания по отделни нейни аспекти.

Прес-служба на НДБ в РМ.

Снимки на Ирина Богоева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *