15
окт.
2014

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПОРЕДЕН БРОЙ НА ГОДИШНИКА НА „ТДУ „ГР. ЦАМБЛАК”

Към 10-годишния юбилей на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” в началото на октомври 2014 г. излезе от печат поредния брой на университетската поредица: Dunărea–Nistru. Anuar. V.ІІІ./Дунав-Днестър. Годишник. Т. ІІІ. Гл. ред. Н. Червенков. Chisinau, 2014. 303 p.,
Continue Reading →
26
юни
2014

Участие в международна научна конференция

Магистър по история Иван Думиника бе участник в Международната конференция „Patrimoniul Culturalal al Chişinăului vs Dezvoltarea urbanistică”, която се състоя на 25 юни 2014 година. Тази конференция се проведе в музея на гр. Кишинев (бивша Водна кула). Организатори – кметството
Continue Reading →
24
юни
2014

ДВАДЕСЕТГОДИШНИНА НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

   Тази година се навършват двадесет години, като бе утвърдено Научното дружество на Българистите в Република Молдова. Първоначално, в републиката е създаден филиал на Межрепубликанската асоциация на българистите с център в гр. Харков. Въз основа на него, на 19 Февруари 1994 е регистр
Continue Reading →