УСПЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

   На 4 март 2016 година в Заседателната зала на Академия на науките на Молдова се състоя заседание за провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнительное исследование календарной обрядности болгар Республики Молдова”  за придобиване научна степен „Доктор по история ”, представен от научен сътрудник на Института за културно наследство към АНМ Александър Кавалов, научен ръководител проф. Вячеслав Степанов. Защитата премина при голям интерес и успешно представяне на докторанта. Официалните опоненти проф. Михаил Губогло /Москва/ и доц. Елена Рацеева /Кишинев/, както и членовите на комисията за присъждане високо оцениха трудът, като отбезяха големия научен принос, обществената и научната му актуалност. След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно на Александър Кавалов научна степен „Доктор по история”. Това е първа защита в републиката, когато се предобива научна степен по българска етнология.

            Честито, колега! Нови научни успехи !

20160304_142131

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *