ПРЕЗЕНТАЦИЯ В КОМРАТ НА НОВА КНИГА ЗА СВЕЩЕНИКА МИХАИЛ ЧАКИР

  В Комрат се състоя презентация на второ издание на сборника „Священник Михаил Чакир. Публикации автора и материалы о нем в журнале «Кишиневские Епархиальные Ведомости»”. Съставители на това издание са доктора на историческите науки Иван Думиника и доктор по филология Виталий Сърф. Сборника е подготвен от Научно-изследователския център на Гагаузия „М. В. Маруневич” съвместно с Научното дружество на българистите в Република Молдова и Института за културно наследство. Сборникът съдържа 69 различни статии, публични ручи, поздравителни адреси, некролози, написани от свещеника Михаил Чакир и в съавторство, както и материали за него и неговите произведения, публикувани в период 1871–1917 г. в официалният печатен орган на Кишиневската и Хотинската епархия – списание „Кишиневски епархийски ведомости”.

  На презентацията присъстваха представители от научната, университетска, библиотечна и духовна среда на Гагаузската автономия.

  От страната на рецензентите се изказа доктор по история, доцент Диана Никогло, която отбеляза, че „този сборник ще помогне да се проучи по-задълбочено личността на свещеника Михаил Чакир от гледна точка на неговата жизнена дейност”.

 Диана Никогло, доктор по история

   Клирик от Комратския събор „Cвети Йоан Крестител” – Петър Кочанжи се спря на духовно-религиозните аспекти, които за първи път се публикуват в сборника.

 Свещеник Петър Кочанжи

 С благодарствена дума към съставителите се обърна директорката на Научно-изследователския център Ирина Константинова, която обърна внимание, че още предстоет съвместни проекти на ръководената от нея организация с Научното дружество на българистите. Също тя удостои с благодарствени грамоти – д.и.н. Иван Думиника и д-р Виталий Сърф. Почетни грамоти за съставителите на сборника бяха предадени и от протоиерей Октавиан Мошин, от Кишиневската църквата „Сретение Господне”, където в миналото е служил Михаил Чакир.

д.и.н. Иван Думиника и Ирина Константинова

  От своята страна, съставителите на сборника за Михаил Чакир отбелязаха, че ще продължат проучванията си за този виден църковен бесарабски деец. Затова в бъдещото ще бъде анализирано едно друго религиозно списание – „Luminătorul” („Осветител”), публикувано през 1908–1944 г. на румънски език, където също се е публикувал свещеника Михаил Чакир.

доктор по филология Виталий Сърф

                                                                                         доктор на историческите науки Иван Думиника          

 

Пресслужба на НДБ в РМ

Източник на снимки: Gagauz Bilim

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *