НАУЧЕН ТРУД ЗА ГАГАУЗСКИ ФОЛКЛОР

   Под егида на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) издадена книгата на Лариса Якут „Маането като жанр на гагаузкия фолклор”. Научен редактор проф. Емил Боев (Кишинев, 2020).

    В този  труд е направено подробно описание и анализ на кратките песни маане – типичния жанр на гагаузкия фолклор и са определени специфичните черти на песните. Изворовият материал, използван в настоящата разработка, е твърде разнообразен. Първите отпечатани гагаузки фолклорни текстове, и по-специално маанетата, са използвани нашироко, независимо от тяхната транскрипция и от начина, по който те са събрани. Основните области, в които се събрали материала за изграждането на този труд, са в границите на Република Молдова, Украйна, Североизточна България. Същия обхват на проучванията по въпроса позволило на автора да представи основните групи гагаузи, у които битува този жанр.

   Темата на изследване досега не е била предмет на специално и детайлно проучване. Въпросът за оригиналността на маанетата представлявало една от задачите на изследването. Друга важна задача е било да се  представи маанетата като цялостно явление (по формата им и по съдържание) и да очертая границите на тях като самостоятелен фолклорен жанр. В изследване се взети предвид два подхода, присъстващи в разработката на езиков и фолклорен материал. Начертани се основните пътища за анализиране на музикално-поетически жанрове на гагаузката фолклорна лирика. За пръв път автора предложи цялостна идейно-тематическа класификация на маане с техния езиково-стилистически анализ.

   Изследването показва, че функционирането на маанетата и ситуативното им изпълнение са взаимно обусловени от тематиката и компактната им форма. Ритъмът и римите на песните диктуват монотонното или ритмичното действие, възможно само при танеца, при работа или припяване. Затова маанетата са изпълнявани по времето на работа (меджии), сватби, хора, седенки или при ритуалното гадаенето на девойките (последните три ситуации започват да отмират в народа). При това действията, с които са съпровождат маанетата, по природа са съзидателни и жизнеутвърждаващи. Оптимизмът ярко и силно прозира в песните от този род

   Поздравями  авторката Лариса Якут с този  творчески труд  и  пожелаваме за нататък творчески успехи.

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *