КОЛЕГАТА Д-Р ИВАН ДУМИНИКА СТАНА НАЙ-МЛАДИЯТ ДОКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ!

   Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на 26 февруари 2021 г. се състоя публична защита на дисертационен труд на д-р Иван ДУМИНИКА от Института за културното наследство към Министерството на образованието, култура и изследванията на Република Молдова, и.дл. Председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова, на тема „Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор на науките“ по професионално направление „История и археология“. Рецензентите – акад. д.и.н Михаил Станчев, проф. д.и.н Николай Червенков, проф. д.и.н. Петко Ст. Петков, както и членове на журито: проф. д.и.н. Милко Палангурски, проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Василка Танкова и проф. д.и.н. Костадин Паев – бяха единни във високата оценка на дисертационната работа на молдовския българист и му присъдиха с пълно единодушие научната степен „доктор на историческите науки“, което съответства в Република Молдова на „доктор-хабилитат на историческите науки“.

   В дискусията беше отбелязано, че дисертационният труд на д-р Ив. Думиника се отличава с ясна авторска позиция, с широта на научното изследване и със значително обогатяване на историографията. Трудът доказва богатите и задълбочени научни знания на автора по изследвания проблем, изключително значим за съвременната българска общност в Молдова и в Украйна, която в настоящето възстановява и развива религиозните християнски традиции. В този смисъл предложението трудът да бъде публикуван в най-близко време, получи одобрението на всички. На зададените въпроси дисертантът отговори изчерпателно и аргументирано, като не остави никакви съмнения относно значимостта на научните тези и аргументираната им защита.

   Преди години също във Великотърновския университет Иван Думиника защити на доста млада възраст, само на 26 години, научната степен „доктор по история“. А сега нашият българист получава заслужено следващата най-висока научна степен „доктор на историческите науки”. Така той стана най-младият „голям доктор”, казано на академичен жаргон, както за България, така и за Република Молдова. С това постижение само на 32-годишна възраст младият учен затвърди своя вече извоюван авторитет на висококвалифициран специалист българист, на изследовател, известен с многобройни научни и научнопопулярни трудове, с активна популяризаторска и организационна дейност сред българската диаспора в републиката.

   След успешната защита на дисертацията д.и.н. Иван Думиника получи поздравления и пожелания за бъдещи успехи от членовете на научното жури и гостите на събитието. От своя страна новият доктор на науките благодари за бележките и препоръките, изказани по време на защитата, като увери, че той ще ги има предвид в бъдещата си научна дейност.

   Научното дружество на българистите в Република Молдова отбелязва със задоволство поредното постижение в научното развитие на д.и.н. Иван Думиника. Споделяме радостта му от успеха, поздравяваме го и му пожелаваме здраве, творческа енергия, постижими цели и бляскаво научно поприще.

    Нека укрепва и се развива талантът му на учен за лично удовлетворение и на ползу роду!

Честито, Иване! Гордеем се с тебе!

С пожелание да те видим академик ! 

                                                          Пресслужба на НДБ в РМ

                   26 февруари 2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *