ЮБИЛЕЙ НА БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТ – СЪРАТНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

Тези дни българският журналист, писател, българист Илия Пехливанов отбеляза своя 80-годишен юбилей. След като завършва Софийския университет „Климент Охридски“, Пехливанов

Прочетете повече

ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

На 20 декември 2020 г. се състоя онлайн поредното заседание на Управителния съвет на Научното дружество на българистите в Република

Прочетете повече

БЪЛГАРИСТЪТ АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ ОТ ОДЕСА – НОВ ДОКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ

На 18 декември 2020 г. в Запорожския национален университет (Украйна) се състоя публична защита на дисертационен труд на д-р Александър

Прочетете повече

НАВЪРШВАТ СЕ 1180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Д-р Любомира Жакоте, учителка по български език и литература в Теоретичен лицей „Васил Левски”, град Кишинев Величаем Тя, светителю отче

Прочетете повече

СТЕФАН И ХРИСТОФОР КИРОВИ И ЛУКА МЕЛЕНКО

Стефан Христофорович Киров Стефан Христофорович Киров (1808 − 16 марта 1875 г.). Родился в Болгарии в 1840 г. С. Киров иммигрировал в Бессарабию и обосновался

Прочетете повече

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) съвместно с Българската библиотека „Христо Ботев” в гр. Кишинев проведе

Прочетете повече

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КНИГАТА ЗА РОДА ТАНОВИ ОТ ТАРАКЛИЯ

В Тараклийската районна библиотека бе проведена презентация на поредния труд на местния краевед и родоизследовател Георги Танов „Хроника рода Тановых.”.

Прочетете повече