26
февр.
2019

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА – ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ

   Проучването на историята, културата и езика на българския народ, неговата диаспора в Бесарабия има в нашия край отдавнашни традиции. Достатъчно е да си спомним плодотворната дейност на известните българисти Павел Сърку, Александър Яцимирски, Петър Драганов, а после Иван Мештерюк, К
Continue Reading →