28
юни
2018

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО Д-Р ИВАН ЗАБУНОВ

                                     П О З Д Р А В И Т Е ЛЕ Н    А Д Р Е С                                                                                               До г-н доц. д-р Иван ЗАБУНОВ             Многоуважаеми  колега !    Управителният съвет на Научното дружество на бъл
Continue Reading →