23
мар.
2016

СРЕЩА СЪС СЛАВИСТ ОТ ПОЛША

   На 16 март 2016 г. в Българската библиотека „Христо Ботев”, гр. Кишинев, се състоя среща на славист Петър Сотиров от Университета „Мария Кюри-Склодовска” в Люблин, Полша, с членовете на Управителния съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова д.и.н. Николай Черв
Continue Reading →
22
мар.
2016

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НОВ СБОРНИК

   В Българската библиотека „Христо Ботев” в гр. Кишинев се проведе презентация на сборник от научни статии „Relațiile moldo-bulgare: Istorue și Cultură / Молдовско-български връзки: История и Культура. Съст. Н. Червенков, И. Думиника. Chișinău: S.Ș.B., 2016. 548 с.”, подготвен от Нау
Continue Reading →
21
мар.
2016

НАДЕЖДА ЧЕБАН НОСИТЕЛ НА ПРИЗ НА НДБ РМ

   Проведе се поредната ХХVII Олимпиада по български език и литература, организирана от Министерството на просветата на Република Молдова /отг. г-жа Надежда Димитрова – главен специалист по български език в Отдела за програми и  оценяване към Министерството/ с участие на редица държав
Continue Reading →
06
мар.
2016

УСПЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

   На 4 март 2016 година в Заседателната зала на Академия на науките на Молдова се състоя заседание за провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнительное исследование календарной обрядности болгар Республики Молдова”  за придобиване научна степен „Доктор по ист
Continue Reading →
05
мар.
2016

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕКА “ХРИСТО БОТЕВ” В КИШИНЕВ

  Рожденият ден на Българската библиотека „Христо Ботев” в Кишинев съвпада с Националния празник на България – 3 март. Затова в този ден тук винаги се провеждат различни празничини прояви. Много добре е, че новоназначеният директор на библиотеката, г-жа Анжела Олъреску с голям интусиа
Continue Reading →
03
мар.
2016

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

  Денят на Освобождението на България от турско робство е национален празник на България.  Той се отбелязва всяка година на 3 март в чест на подписването на Санстефанския мирен договор  на тази дата (19 февруари по стар стил) през 1878 г. От 1396 до 1878 година България е била част от
Continue Reading →