11
юли
2015

ПОДАРЪК ОТ НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ

   В последно време Научното дружество на българистите в Република Молдова подарява свои издания на различини институции – учебни заведения, библиотеки, държавни и обществени организации. На 7 юли председателя на дружество доктор на историческите науки Николай Червенков поднесе на Биб
Continue Reading →