26
юни
2014

Участие в международна научна конференция

Магистър по история Иван Думиника бе участник в Международната конференция „Patrimoniul Culturalal al Chişinăului vs Dezvoltarea urbanistică”, която се състоя на 25 юни 2014 година. Тази конференция се проведе в музея на гр. Кишинев (бивша Водна кула). Организатори – кметството
Continue Reading →
25
юни
2014

ПРОФЕСОР СЕРГЕЙ ОХРИМЕНКО СТАНА „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”.

   Член на Научното дружество на българистите в Република Молдова професор д.и.н. Сергей Охрименко е завеждащ лаборатория „Информационна безопасност” към Молдовската икономическа академия (гр. Кишинев),професор в катедра „Кибернетика и икономическа информатика”, вицепрезидент на Европ
Continue Reading →
24
юни
2014

ДВАДЕСЕТГОДИШНИНА НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

   Тази година се навършват двадесет години, като бе утвърдено Научното дружество на Българистите в Република Молдова. Първоначално, в републиката е създаден филиал на Межрепубликанската асоциация на българистите с център в гр. Харков. Въз основа на него, на 19 Февруари 1994 е регистр
Continue Reading →