ЧЕСТИТА ЗАЩИТА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТАТЯНА КАРАИВАНОВА

    В Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, стана успешна зашита на докторска дисертация на Татяна Василева Караиванова по тема „Учебници по роден език, издадени в Болградската гимназия в периода на българското Възраждане. Книговедски и тематичен анализ“ за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ в  професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиография“. Председател на научното жури: Доц. д-р Мария Стефанова Николова – УниБИТ. Рецензенти: Проф. д.ф.н Иванка  Василева Янкова – УниБИТП; проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов – Институт за исторически изследвания при БАН.

       Научното дружество на българистите  в Република Молдова по този случай изпраща на Татяна Караиванова най-сърдечни поздрави и пожелание здраве, творчески успехи !

13606586_672485602909426_8870620076737046626_n

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *