ФИЛИАЛИТЕ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ОТБЕЛЯЗВАТ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ СВОЕТО ОТКРИТИЕ

   През февруари миналата 2022 г. благодарение на проекта „Укрепване на научно-изследователския капацитет на Научното дружество на българистите в Република Молдова“, финансиран  по програма на Министерството на външните работи на Република България Научното дружество на българистите (НДБ в РМ) отвори свои филиали в градовете Тараклия, Твардица и село Кортен. В рамките на проекта за тях бяха закупени телевизори, уеб камери и микрофони, с помоща на които членовете на Дружеството, а и други интересуващи се от българската история могат да участват и организират онлайн конференции, кръгли маси, презентации на книги и публични лекции по българистика.

   Тази година през февруари ще бъдат официално отворени още три филиала на НДБ в РМ – в селата Кирсово, Кайраклия и Валя-Пержей. Също така по молбата на местните краеведи-ентусиасти ще бъде отворен и филиал в бесарабско-българското село Заря (Камчик), Саратска громада, Белгород-Днестровски район, Одеска област (Украйна).

   По повод предстоящото откритие на новите клонове на НДБ в РМ, а и с цел анализиране дейностите, които бяха реализирани през изминалата година от вече съществуващи клонове, те бяха посетени от Председателя на Научното дружество на българистите – доктор на историческите науки Иван Думиника.

   В рамките на състоялите се срещи с ръководителите на клоновете бяха очертани и плановете за дейността през тази 2023 година. Д-р Думиника особо подчерта активното участие на всичките филиали в отбелязването на 175-годишнина от рождението на българския поет-революционер Христо Ботев (6 януари). По тази причина с Дипломи бяха поощрени нашите малки българисти – Александър Желяпов (филиал в Твърдица), Даниил Герги (филиал в Тараклия), Нели Деликостя (филиал в Кирсово), Олеся Стоева (филиал във Валя Пержей), Дария Чавдар, Евгени Чебанов, Сергей Мурзакой (филиал в Кайраклия), Маричка Сапчева (филиал в Камчика), Ника и Маргарита Делибалтови (филиал в Кортен).

            Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *