СРЕЩА, ПОСВЕТЕНА НА 180-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

   По случай 180-годишнината от рождението на апостола на българската свобода в България 2017 година е обявена за Годината на Васил Левски. По този случай Научното дружество на българистите в Република Молдава прие план за отбелязване на този юбилей. Едно от планираните мероприятия се състоя на 5 май в лицея на гр. Твърдица. С любителите на история от горните класове се проведе среща-разговор с проф. д.и.н. Николай Червенков на тема „Васил Левски – апостол на българската свобода“. Водещият, д-р Иван Думиника запозна учениците с научната дейност на Н. Червенков, като се спря на приносът му в изследването на патриотичната дейност на Васил Левски. Подчерта важността на книгата му „Васил Левский“, издадена през 1993 година, статиите му за връзките на българския революционер с бесарабските българи. Отрази инициативата и участието на историка в провеждането на научни конференции, посветени на Апостола на свободата, за издаване на сборника „Безсмъртието на Левски“ (2008), за издигане на бюст-паметника на Васил Левски в гр. Твърдица.

   Ученият Н. Червенков запозна учениците от Твърдишкия лицей с информация относно това, какво се прави във връзка с юбилея на Левски в България и у нас в Република Молдова. Преди да започне разказа за апостола, той се спря на това, как още като ученик се запознава с дейността на този виден българин. Оттогава събира литература за него, която в момента обхваща повече от сто наименования. Участвайки във възраждането на бесарабските българи от периода на „перестройката“, той си поставя за задача да ги запознава с историята на българите, с техните видни деятели. И затова замисли да подготви кратка книжка за Левски.

   В лекцията си историкът характеризира всички периоди от живота и дейността на Левски. Разкри мястото и приноса му в българското освободително движение. Специално акцентира върху създаването на вътрешна революционна мрежа и неговите идеи за създаване на демократична България, върху външнополитическите му възгледи. Беше отбелязано, че Васил Левски в идеен план значително изпревари своето време. В хода на излагането на материала ученият запозна слушателите с редица трудове за Васил Левски, говори за българската история като цяло. Също така, често се обръщаше с въпроси към слушателите. И той остана много доволен от отговорите и изказванията, които показаха, че учениците много добре се ориентират в историята на Българското възраждане, познават биографията на В. Левски и на други български възрожденци…

   Директорката на лицея Мария Смирнова и учениците исказаха благодарност към проф. Николай Червенков за проведената среща, подчертаха важността на запозанаването на българската бесарабска младеж с всеотдайната дейност на Васил Левски за свободата на българския народ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *