СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И АКТИВИСТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

   На 12 септември 2018 г. се състоя среща на членовете и активистите на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Председателят проф. Николай Червенков сподели за постиженията и проблемите на дружеството за последната година от дейността му. Беше посочено, че за това време са издадени седем книги, автори и съставители на които са д-р Иван Думиника, доц. Надежда Кара, доц. Кирилка Демирева, Георги Танов, проф. Николай Червенков и др. Под печат са още няколко трудове. Проведоха се осем научни и научно-практически конференции, които основно бяха посветени на важни дати от българската истории – 180 години от раждането на българския апостол Васил Ленски и 140 година от освобождението на България от османското владичество. Активно е участието на членовете на дружеството в международни научни срещи, такива като в Харков, София, Велико Търново, Балчик и т.н. Проведе се научна експедиция при наследниците на бесарабските българи Бразилия, в редица български и гагаузски села в Молдова и Одеска област. Успешно се поддържа сайтът на дружеството, който отразява дейността му и публикува актуални българистични новини и трудове. Има напредък в сътрудничеството с краеведите, на които се дават квалифицирани консултации, представят се съответни документални материали. Към дружеството успешно функционира Българско неделно училище. Емоционално и красиво стана участието му през май в международния проект „Българските рози”. Активно е участието на дружеството в провеждането на републиканската олимпиада по български език и литература, където традиционно се връчи специален приз „За най-творчески отговор”. Учредена е стипендия „Попечител Иван Инзов” за най-проявени ученици от гр. Твърдица в областа на краеведение.

   За последното време бяха дарени издания на членовете на дружеството на различни институции: Държавната агенция за българите в чужбина, Национална библиотека „Кирил и Методий”, читалище в гр. Твърдица (България)  и в други. Подчертано беше, че дружеството има трайни връзки с организации от Молдова, България и Украйна, като българското дружество „Възраждане”, новата организация „Български дух”, Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи – „Родолюбец“ – София, Център по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ в Харков. По предложение на НДБ в РМ бяха наградени с молдовски орден „Глория Мунчий” Иван Кавалов и български орден „Кирил и Методий” – Николай Червенков. За заслуги в проучването на духовния живот на българите Митрополит Владимир награди Н. Червенков с орден „Miritul bisericesc”, а Т. Зайковская и И. Думиника с юбилейна медал посветена на 25 години от служението на Кишиневската катедра на митрополит Кишиневски и Молдовски Владимир. Д-р Ив. Думиника също е награден с плакет от кметството на гр. Твърдица (България).

   В края на изложението докладчикът изтъкна и проблеми, които стоят пред дружеството. Сред тях е, че има намаляване на членовете му, не е достатъчна работа конкретно в българските селища, липсва координация с дейността с другите български организации и обединения в републиката.

     На срещата Управителния съвет беше допълнен с д-р Андрей Прохин, млад учен, който изследва молдо-български средневековни културни връзки. Добре владее български език, който научи за две години в Неделното българско училище към НДБ в РМ.

      В дружеството има традиция да се чествоват тържествено юбиляри-българисти. На тази среща се отбеляза 60-та годишнина на член на Управителния съвет на НДБ в РМ доц. Елена Рацеева и навършване на 30 години от раждането на зам-председател д-р Иван Думиника. Първоначално бяха зачетени и връчени на юбилярите поздравителни адреси от дружеството (Публикувани се на сайта на НДБ в РМ). Временно управляващ на посолството на Република България в Република Молдова г-н Георги Йовков поздрави двамата наши колеги и им връчи награди на Държавна агенция за българите в чужбина: за доц. Е. Рацеева плакет на ДАБЧ и за д-р Ив. Думиника медал „Иван Вазов”. Приветствия от Българската библиотека „Христо Ботев” в Кишинев със собствени стихове изнесе директорката Анжела Олъреску. Последоваха поздравления от Асоциацията на преподавателите на български език (Снежана Никифорцева), Българското дружеството „Възраждане” (д-р, доц. Иван Забунов), „Български дух” (Олег Косих). Топли думи изказаха експертът от Министерството на образованието, културата и изследванията Надежда Димитрова, проф. Ион Гумений (Фокултет по история и философия на Молдовския държавен университет), д-р, доц. Надежда Кара, д-р доц., Диана Никогло, н.с. Емилия Банкова (Институт за културно наследство), д-р Иван Грек, д-р Андрей Прохин (Музей по етнография Александър Ламбов от Твърдица, доц. Роман Рабинович, Мария Великсар. Към приветствията се присъедениха преподаватели от България Екатерина Данаилова и Любомира Жакоте. С голямо внимание бяха изслушани и музикалните поздравления от етнофолклорния състав „Въгленче” (рък. Ана Пагур) и оперния певец Сергей Варсанов.

            Участниците от срещата останаха много доволни от възможността да научат много ново за дейността на Научното дружество на българистите в Република Молдова, по-задълбочено да се запознаят с богатия научен и обществен принос на своите известни колеги-българисти – доц. Елена Рацеева и д-р Иван Думиника и най-искренно да ги честитят с юбилеите им.

проф., д.и.н. Николай Червенков открива заседанието на НДБ в РМ

Членовете на НДБ в РМ и гости, представители на обществени организации

доц., д-р Н. Кара прочита Поздравителните алреси до доц. Е. Рацеева и д-р Ив. Думиника

Поздрав до доц., д-р Елена Рацеева

Поздрав до д-р Иван Думиника

Доц. Е. Рацеева е наградена с Почетен плакет на ДАБЧ

Д-р Ив. Думиника с медал „Иван Вазов“ на ДАБЧ

Поздравления от Анжела Олъреску

Поздрав от Мария Великсар

доц, д-р Диана Никогло

н.с. Емилия Банкова

Снежана Никифорцева

доц., д-р Накдежда Кара

доц., д-р Роман Рабинович

доц., д-р Иван Забунов

д-р Андрей Прохин

доц., д.и.н. Ион Гумений

Фолклорен колектив „Въгленце“

Маестро Сергей Варсанов

Прес-служба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *