СРЕЩА НА БЪЛГАРИСТИТЕ В ХАРКОВ

  На 29-31 март 2016 г. в гр. Харков (Украйна) се проведоха поредните VIII Дриновски четения, посветени на 100-годишнината от рождението на известен харковски учен-българист Степан Иванович Сиделников и 10-годишнината от създаването на Центъра по българистика и балкански изследвания към Харковския национален университет „В. Н. Каразин”. В тях взеха участие представители от различни региони на Украйна, делегация от България начело с директора на Института по етнология и етнографския музей към БАН, доц. д-р Петко Христов, както и българисти от Русия, Полша, Сърбия и Молдова.

  Председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова, д.и.н. Николай Червенков изнесе на пленарното заседание доклад  „С. И. Сиделников – изследовател на революционната дейност на Васил Левски”. Друг представител от Молдова – научен сътрудник на Института за културно наследство към АНМ, член на Управителния съвет на Научното дружество в Р. Молдова д-р Иван Думиника представи доклад „Списъци на български преселници в Дунавските княжества от 1811 г.” Молдовските българисти връчиха на Центъра по българистика и балкански изследвания българистични трудове, издадени в Молдова през последните пет години.

  По време на срещата бяха презентирани различни българистични трудове, сред които книгата на чуждестранния академик на БАН, проф. Михаил Станчев „Болгары в Российской империи СССР, странах Балтии и СНГ”. Т. 2, (Харьков, 2016) и поредния VIII-ми том на сп. „Дриновски сборник”, (Харьков-София, 2015), представен от главния му редактор, доц. д-р Сергей Страшнюк.

20160329_134729 20160329_145823

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *