ПРОЯВИ В ТАРАКЛИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА ГРАДА

   Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) взе активно участие в организацията на прояви, които се проведоха в центъра на българите в Република Молдова – град Тараклия на 5 май, в навечерието, когато на 6 май се отбелязва денят на града и денят на Севети Георги, чието име носи църквата в града. Сутринта на градското гробище беше открит реставрираният надгробен паметник на свещеник Сава Николаев, който е служил в Тараклия в периода 1930–1938 г. Открит е миналата година на градското гробище от д-р Иван Думиника, и. дл. председател на НДБ в РМ, който се обърна към кметсвото за реставрацията му. Благодарение на кмета Вячеслав Лупов, а също така и при активното участие на Татяна Некит, уредник на „Музея за културно наследство на гр. Тараклия”, тази идея беше успешно реализирана. Възстановен е и оригиналният надпис на паметника. Паметникът беше осветен от настоятеля на църквата „Св. Георги” протоиерей Владимир Паскалов и свещеника Александър Дериволков. Възстановяването на паметника става в годината, когато се навършват 160-години от рождението на отец Сава Николаев (За биографията на този свещеник виж подробно: Думиника Ив. Надгробен паметник в бесарабския град Тараклия води до историята на свещеническата фамилия Николаеви – Твърдишки глас. Твърдица, 2020, бр. 7, с. 7).

   По-късно в „Музея за културно наследство на гр. Тараклия” Татяна Некит, специалист от музея, запозна присъстващите с колекцита от стари икони и църковни принадлежности, които тараклийци подариха на музея и които отразяват историята на църката и християнския живот на жителите на града.

   В същия ден в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” се състоя научна конференция „Духовното наследство на Тараклия”, в работата на  която  взеха участие учени и краеведи от Кишинев, София и Тараклия.  Бяха изнесени доклади, засягащи различни проблеми от религиозния живот на тараклийците и бесарабските българи изобщо. Д.и.н. Николай Червенков освети историята на развитието на църквата „Св. Георги” в Тараклия в периода 1817–1944 г. Същовременно от името на българистите поздрави д.и.н. Иван Думиника, който първи защити дисертационнен труд, посветен на духовния живот на бесарабските българи. От своя страна краеведът Георги Танов разказа за разрушаването на църквата в съветския период, а после и за – възстановяването ѝ. Образът на Свети Георги в песенния фолклор на българите в Република Молдова разкри  д-р, доц. Надежда Кара.  Научен сътрудник Емилия Банкова освети темата „Празникът Свети Георги при българите в Република Молдова”. Анализ на творбите на таврийския писател Мишо Хаджийски, в които се проследява сюжетът за духовния живот на българте преселници,  направи д-р, доц. Елена Рацеева.

   В края на научната конференция беше заслушена информация за новоиздадения юбилеен X-том на Алманаха „Родолюбец”, представен от редактора на изданието Кирилка Демирева. Сред авторите му са културни, научни и обществени дейци от българската общност в Молдава  и в Украйна.

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *